Công văn 2321/QLD-ĐK năm 2018 đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

717
Công văn 2321/QLD-ĐK
Công văn 2321/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2321/QLD-ĐK
V/v đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Nội dung công bố đối với thuốc trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017, Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, Công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/7/2017, Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 2321/QLD-ĐK ngày 31/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 MICINDROP VD-27286-17 22/06/2022 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Neomycin sulfate USP35 Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd 448 Changqing Road, Leshan, Sichuan 614000 China
2 MEKOPEN VD-17125-12 17/07/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Penicillin V potassium BP2015

USP38

EP6

Sandoz GmbH Biochemiestraβe 10 6250 Kundl Austria/Österreich Austria
3 PENICILLIN V 400000 IU VD-17129-12 01/08/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Penicillin V potassium BP2015

USP38

EP6

Sandoz GmbH Biochemiestraβe 10 6250 Kundl Austria/Österreich Austria
4 Sirô ho Antituss Plus VD-23191-15 09/09/2020 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sodium citrate dihydrate DĐVN IV Weifang Ensign Industry Co. Ltd 1567, Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Provine China
5 Sirô ho Antituss Plus VD-23191-15 09/09/2020 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Guaifenesin (Glyceryl guaiacolat) BP2007 Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd Yunxi Road 147#, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang China
6 SUMAKIN 1000 VD-19582-13 10/09/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sulbactam pivoxil NSX Zhuhai United Laboratories Co., Ltd. No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong – 519040 China
7 SUMAKIN 750 VD-20320-13 27/12/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Sulbactam pivoxil NSX Zhuhai United Laboratories Co., Ltd. No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong – 519040 China
8 Stoccel P VD-14196-11 14/12/2018 Công ty cổ phần dược Hậu Giang Aluminium phosphat gel EP 8 SPI Pharma Chernin du Vallon du Maire, 13240 Septemes Les Vallons, France France
9 Carflem VD-23201-15 09/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Carbocistein EP7.0 WUHAN GRAND HOYO CO.,LTD No. 399, Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan, Hebei No. 1, Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou, Hebei China

 

Công văn 2321/QLD-ĐK năm 2018 đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2321_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!