Công văn 21536/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

790
Công văn 21536/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 21536/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 21536/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. (Đợt 163).

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21536/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. (Đợt 163).
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ :www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng QL KDD (phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(N).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 163
(Đính kèm công văn số 21536/QLD-ĐK ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)
Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc
(2)
Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành
(3)
Tên cơ sở sản xuất thuốc
(4)
Tên nguyên liệu làm thuốc
(5)
Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu
(6)
Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu
(7)
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
(8)
Tên nước sản xuất nguyên liệu
(9)
Buvisol VD-31042-18 08/10/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Bupivacaine hydrochloride USP 38 Societa Italiana Medicinali Scandicci Srl Via Dante Da Castiglione, 8 – 50125 Firenze, Italy Italy
S-Levo VD-31045-18 08/10/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Levofloxacin hemihydrate USP 40 Zhejiang Changhai Pharmaceuticals Co., Ltd. 188 Mid Zhiyuan Avenue, Binhai New Area, Shaoxing City, 312000 Zhejiang Province, China China
Amlevo 750 VD-31423-18 08/10/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Levofloxacin hemihydrate USP 40 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No. 31 Weisan Road Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Provine, P.R China, 312369 China
LARRTVEY VD-31087-18 08/10/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Bicalutamide USP 38 ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011, China China
LEFVOX-750 VD-31088-18 08/10/2023 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Levofloxacin hemihydrate USP 38 JIANGXI DADI PHARMACEUTICAL LIMITED LIABILITY COMPANY Industry Area, Lianhua County, Jiangxi Province, China China
VENUTEL-100 QLĐB-735-18 08/10/2021 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Temozolomide USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD 4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
Vancomycin 1g VD-31254- 18 08/10/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Vancomycin hydrochloride USP 37 Livzon Group No.132, Guihua Road North, Gongbei, Zhuhai, Guangdong China
Vancomycin VD-31300-18 08/10/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Vancomycin hydrochloride EP7 Livzon group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co.,Ltd No.73,Lianjiang Road, Fuzhou, Fujian, China China
Cisplatin Bidiphar 10 mg/20 ml QLĐB-736-18 08/10/2021 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Cisplatin EP 8.0 Umicore Argentina S.A 14 Street, Building # 229- B1629MXA Pilar Industrial Parks, Buenos Aires Province, Argentina Argentina
ALBATOX VD-31336-18 08/10/2023 Công ty CP SPM Tamoxifen citrate USP36 Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3, 06749 Bitterfeld- Wolfen, Germany Germany
Salbutamol 2mg VD-31388-18 08/10/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Salbutamol BP2014 Supriya lifescience ltd 207/208 Udyog Bhavan, Sonawala road, Goregaon East, Sonawala road, Mumbai, Maharashtra 400063 India
Ofloxacin 200 VD-31098-18 08/10/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Ofloxacin USP 38 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co.,Ltd. 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China China
Quimodex VD-31346-18 08/10/2023 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Moxifloxacin hydrocloride BP 2017 Jiangsu Yongda Pharmaceutical Co., Ltd No.5 North Gangqu road, Chunjiang town, New north area, Changzhou city, Jiangsu province, China China
Lodegald-Col VD-31355-18 08/10/2023 Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH) Colchicine USP 38 Zeon-Health Industries 101, Sai Siddhi Bldg, Sector-3, Airoli, Navi Mumbai- 400708, Maharashtra, INDIA India

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

21536_QLD_ĐK_2018_VNRAS

21536_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!