Công văn 2107/ATTP-SP phúc đáp công văn số 0905/2017/MOH/EUC-NFG của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

1455
Công văn 2107/ATTP-SP
Công văn 2107/ATTP-SP
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 2107/ATTP-SP phúc đáp công văn số 0905/2017/MOH/EUC-NFG của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2107/ATTP-SP
V/v phúc đáp công văn số 0905/2017/MOH/EUC-NFG của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

– Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam­

– Tiểu ban Thực phẩm dinh dưỡng.

Cục An toàn thực phẩm nhận được công văn số 0905/2017/MOH/E-NFG Của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, sau khi xem xét các đề nghị của Quý Hiệp hội, Cục An toàn thực phẩm trả lời như sau:

Ngày 12/9/2016, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với VCCI tổ chức hội thảo đối thoại chính sách quản lý an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35-2016/NQ-CP và thống nhất kê khai khoảng dung sai trong công bố chất lượng và ghi nhãn dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm.

Ngày 28/9/2016, để tháo gỡ khó khăn và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, ngay sau hội thảo đối thoại chính sách quản lý an toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức hội thảo trao đổi về khoảng dung sai trong công bố chất lượng so với giá trị dinh dưỡng ghi nhãn thực phẩm với thành phần là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, VCCI, Eurocham, Amcham Việt Nam và một số doanh nghiệp. Hội thảo đã thống nhất ý kiến góp ý của các Bộ, hiệp hội và doanh nghiệp trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đối với việc quy định khoảng dung sai trong công bố thực phẩm (bao gói sẵn) so với giá trị ghi nhãn như sau:

  1. Thực hiện công bố đối với ngưỡng trên của các vitamin, khoáng chất trong thực phẩm (bao gói sẵn) không vượt quá mức dung nạp tối đa theo Phụ lục số 02, Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.
  2. Thực hiện công bố đối với ngưỡng dưới của các vitamin, khoáng chất trong thực phẩm không dưới 80% so với giá trị ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm (bao gói sẵn) và yêu cầu chú thích trên nhãn sản phẩm.

Theo đó, thống nhất của Cục An toàn thực phẩm với các Bộ, hiệp hội và doanh nghiệp là hoàn toàn thỏa đáng và phù hợp với chia sẻ của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Tiểu ban Thực phẩm dinh dưỡng tại Công văn số 2405/2016/MOH/EUC-NFG. Nếu hàm lượng dưỡng chất sẵn có trong các nguyên liệu thực phẩm tự nhiên có mức dao động lớn theo mùa vụ, thời tiết, địa lý chế độ nuôi dưỡng, chăm bón, hao hụt trong quá trình sản xuất.. .v.v thì có thể bổ sung thêm lượng dưỡng chất để bù đắp sự dao động và hao hụt này nhưng phải đảm bảo không vượt quá mức dung nạp tối đa theo Phụ lục số 02, Thông tư số 43/2014/TT-BYT.

Cục An toàn thực phẩm rất hoan nghênh Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã cung cấp tài liệu liên quan đến mức dung sai của các dưỡng chất so với giá trị công bố trên nhãn thực phẩm của một số quốc gia. Cục sẽ nghiên cứu tham khảo và báo cáo trình Chính phủ quy định về vấn đề này./.

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

Công văn 2107/ATTP-SP phúc đáp công văn số 0905/2017/MOH/EUC-NFG của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

2107_ATTP_SP_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!