Công văn 19869/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK

826
Công văn 19869/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK
Công văn 19869/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19869/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục
nguyên liệu làm thuốc được
phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 156/2017/OPV-ĐK đề ngày 29/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 và 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Sô giây đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Ibrafen 200 (*) VD-22965-15 09/09/2020 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Ibuprofen EP7
2 Ibrafen 400 (**) VD-25529-16 05/09/2021 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Ibuprofen EP7

Công văn 19869/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19869_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!