Công văn 18046/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu đối với thuốc được đăng ký trước 01/07/2017

906
Công văn 18046/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu đối với thuốc được đăng ký trước 01/07/2017
Công văn 18046/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu đối với thuốc được đăng ký trước 01/07/2017
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18046/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu
1 Zanicidol VD-16296-12 06/03/2018 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Codeine

phosphate

hemihydrat

EP
2 Terpincodein-F VD-18391-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Codeine base EP 6

Công văn 18046/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu đối với thuốc được đăng ký trước 01/07/2017

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

18046_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!