Công văn 16523/QLD-MP đình chỉ LH, thu hồi mỹ phẩm không đạt CL

608
Công văn 16523/QLD-MP
Công văn 16523/QLD-MP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16523/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam
(Đ/c: 33/22 đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 1098/SYT-NVD đề ngày 07/8/2018 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 027 đề ngày 31/7/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Sửa rửa mặt Ngọc trai sáng hồng Duy Đặng (Số lô: 02; ngày sản xuất: 01/9/2017; hạn dùng: 01/9/2020; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002992/13/CBMP-HCM) do Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam sản xuất, Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Duy Đặng phân phối.

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Phúc lấy tại Cơ sở mỹ phẩm Bảo Khánh (Địa chỉ: Số 12, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để kiểm tra chất lượng, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Sửa rửa mặt Ngọc trai sáng hồng Duy Đặng (Số lô: 02; ngày sản xuất: 01/9/2017; hạn dùng: 01/9/2020; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002992/13/CBMP-HCM) do Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam sản xuất, Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Duy Đặng (Địa chỉ: 37/1 Tổ 6 Kp 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phân phối.
  2. Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam, Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Duy Đặng phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/9/2018.

  1. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai:

– Kiểm tra các đơn vị trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– VKN Thuốc TW, VKN Thuốc Tp. HCM;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Công văn 16523/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Sửa rửa mặt Ngọc trai sáng hồng Duy Đặng (Số lô: 02; ngày sản xuất: 01/9/2017; hạn dùng: 01/9/2020; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002992/13/CBMP-HCM) do Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam sản xuất, Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Duy Đặng (Địa chỉ: 37/1 Tổ 6 Kp 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phân phối.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16523_QLD_MP_2018_VNRAS

16523_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!