Công văn 16049/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

1064
Công văn 16049/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
Công văn 16049/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 16049/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16049/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại dịa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
1 Fusidic 2% VD-21346-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Fusidic acid EP 7.3 OJSC – Biosintez – Penza, Russia. Druzhby, Penza, Penza Oblast, Russian Federation
2 Kegefa-F VD-21347-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Ketoconazole DĐVNIV Aarti Drugs Limited Plot No. E-21, MIDC, Tarapur, Tal.&Dist. Palghar-401506
3 Kegefa-F VD-21347-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Neomycin Sulfate DĐVNIV Sichuan Long March Pharmaceutical Co, Ltd 448 Changqing Road, Lehan Sichuan 614000. P.R.China
4 Medsolu 16 mg VD-21348-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Methylprednisolone USP 36 ZHFJIANG XIANJU PHARMACEUTI CAL CO., LTD. No.3 Donghai Fourth Avenue Dupiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China.
5 Medsolu 4 mg VD-21349-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Methylprednisolone USP 36 ZHEJIANG

XIANJU

PHARMACEƯTI CAL CO., LTD.

No.3 Donghai Fourth Avenue Dupiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China.
6 Vitamin c 250 mg VD- 21350-14 Công ty cồ phần dược phẩm Quảng Bình Ascorbic Acid DĐVN IV DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co.,China Jiangshan Road Jingjiang City, Jiangsu. 214500 China
7 Actadol axtra VD-21884-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Paracetamol (Acetaminophen) DĐVN IV Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.. Ltd China No.368 Jianshe Street, Hengshui city, Hebei provice, 053000 P.R. China.
8 Actadol axtra VD-21884-14 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Cafein DĐVN IV CSPC INNOVATION Pharmaceutical Co., Ltd  No. 36, Fuqiang West Road, Luancheng, Shijiazhuang, Hebei, China
 …
49 Qbitriam VD-27021-17 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Triamcinolone acctonide

USP 38 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTI CAL CO., LTD. No.1 Xianyao Road, Xianju, Taizhou, Zhejiang, China.
50 Vitamin C 500 mg VD-27022-17 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Ascorbic Acid BP 2013 DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co.,China Jiangshan Road Jingjiang City, Jiangsu, 214500 China

 

Công văn 16049/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16049_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!