Công văn 16040/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

791
Công văn 16040/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 16040/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 16040/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16040/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 01/09/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi- synthelabo Việt Nam về việc điều chỉnh tiêu chuẩn của dược chất trong danh mục nguyên liệu dược chất được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thể nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/07/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

ST

T

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên

liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu rnA

Tên

nước

sản

xuất

nguyên

liêu

1 Paracetamol

Winthrop

GC-236-15 14/04/2020 Công ty CPDP Sanofi- Synthelabo Việt Nam Paracetamol EP8.2 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. 35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China

Công văn 16040/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16040_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!