Công văn 15597/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

746
Công văn 15597/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 15597/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 15597/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 8739/QLD-ĐK và công văn số 8741/QLD-ĐK ngày 22/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bố sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Sô giây đăng ký lưu hành thuốc Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
1 Vitamin B6 VD-24911-16 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) BP 2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd. Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300
2 Vitamin B6 VD-24912-16 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) BP 2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd. Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

Công văn 15597/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15597_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!