Công văn 15533/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

987
Công văn 15533/QLD-MP
Công văn 15533/QLD-MP
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 15533/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15533/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và
thu hồi mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam

(Địa chỉ: số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả thanh tra ngày 28/07/2017 đối với Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam;

Cục Quản lý Dược thông báo:

  • Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Nu Skin Pure Cleansing Gel (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp: 69817/12/CBMP-QLD ngày 03/12/2012) do Cosmetic Laboratories of America (CLA) – 20245 Sunburst Street, Chatsworth, CA 91311, Hoa Kỳ sản xuất;
  • Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam (Địa chỉ: số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

  1. Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam phải:
  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/10/2017.
  1. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Công văn 15533/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15533_QLD_MP_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!