Công văn 14904/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

935
Công văn 14904/QLD-ĐK nguyên liệu không cần việc cấp phép nhập khẩu
Công văn 14904/QLD-ĐK nguyên liệu không cần việc cấp phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 14904/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 14904/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Mizapenem 0,5g VD-20773-14 12/06/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Meropenem trihydrate USP 38 Aurobindo Pharma Limited India
2 Benzylpenicilin 1.000.000 IU VD-24794-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Benzylpenicillin sodium EP 7.0 Shandong Lukang Pharmaceutical Co., LTD China
3 Benzylpenicilin 1.000.000 IU VD-24794-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Benzylpenicillin sodium EP 7.0 CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. China
4 Midaclo 500 VD-19900-13 08/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefaclor monohydrate USP38 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co., Ltd China

………………………

16 Cephalexin

750mg

VD-14337-11 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cephalexin monohydrate USP 34 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd China
17 Cloxacilin 0,5g VD-14338-11 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cloxacillinsodium BP 2013 Vardman Chemtech Limited India
18 Midapezon 2g VD-14344-11 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefoperazone sodium and Sulbactam sodium (1:1) sterile CP 2015 Shandong Ruiying Pioneer Pharmaceutical Co,. Ltd. China
19 Midapezon 2g VD-14344-11 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefoperazone sodim and Sulbactam sodium (1:1) sterile CP 2015 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd China
20 Midactam 250 VD-12880-10 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Sultamicillintosilate dihydrate EP 7 Research Pharmaceutical Ltd China
21 Midactam 250 VD-12880-10 Gia hạn đến

03/08/2018

Cty cổ phần dược phẩm Minh Dân Sultamicillin tosilate dihydrate EP 7 Jiangsu Huaxu Pharmaceutical Co.. Ltd. China

Công văn 14904/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

14904_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!