Công văn 14496/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu nhập khẩu

843
Công văn 14496/QLD-ĐK
Công văn 14496/QLD-ĐK
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 14496/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
————–
Số: 14496/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017 

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 1210/VPC-CV đề ngày 30/08/2017 của Công ty CPDP Vĩnh Phúc về việc đính chính công bố hoạt chất đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy dăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thê nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất dược công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin diện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

DANH MỤC

TT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn chất lượng của nguyên liệu

1 Lincomycin VD-27153-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Lincomycin

hydroclorid

EP7.0

Công văn 14496/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

14496_QLD_ĐK_VNRAS

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!