Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

1185
Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13419/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Phil Inter Pharma tại công văn số PIP0703/2018/CB-DAV đề ngày 07/03/2018 và công văn số PIP2805/2018/CB-DAV đề ngày 28/05/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

TT Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
1 Eighteengel VD-18863-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Erythromycin USP 32 Taishan City Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.98 LongZhou Road, Taicheng, Taishan City Guangdong, China China
2 Endix-G VD-18864-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Econazole nitrate USP 32 Guangzhou Hanpu Pharmaceutical Co., Ltd. Yunpu Industrial Zone, Huangpu Region, Guangzhou, Guangdong, China China
3 Endix-G VD-18864-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Triamcinolone acetonide USP 32 Farmabios Via Pavia, 1. 27027 Gropello Cairoli PV Italy Italy
4 Endix-G VD-18864-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Gentamicin sulfate USP 32 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China China
5 L-Cystine VD-18867-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma L-cystine BP 2010 Ningbo Zhenhai Haide Biochem Co. Ltd. 301# Anping Rd, Zhaobaoshan St. Zhenhai, Ningbo, 315200 P. R. China China
6 Philomi VD-18869-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Ascorbic Acid USP 32 DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co, Ltd No 61 Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu, 214500, PRC- China China
7 Philomi VD-18869-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Tocopheryl acetate USP 32 Zhejiang Medicine Co., Ltd Pnojiang Industrial Zone, Shaoxing Zhejiang 312071, P.R China China
8 Philomi VD-18869-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma ß-Carotene 30% suspension USP 32 DSM Nutritional Products France Boulevard d’Alsace BP170 68128 Village Neuf France France
9 Anapa VD-18559-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Erythromycin USP 32 Taishan City Chemical Pharmaceutical Co., Ltd No.98 LongZhou Road, Taicheng, Taishan City Guangdong, China China
10 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Chondroitin sulfate natri USP 32 ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej63. 6700 Esbjerg . Denmark. Denmark
11 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Nicotinamide USP 32 Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd. Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
12 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Fursultiamine TCNSX lldong Pharmaceutical Co., Ltd. 53 Gongdan-ro, 98 Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea Korea
13 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Riboflavin USP 32 Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Jiangdi Road,Wuxue City,Hubei,China China
14 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Pyridoxine HCl USP 32 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
15 Timi Roitin VD-18564-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Calcium pantothenate USP 32 Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co., Ltd. Linglong Economical Arre Linan Hangzhou Shejiang 311301 p.r, China China
16 Laxazero 2g VD-18866-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Cefpirome sulfate TCNSX Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Plot Nos. 138-149, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110 India India
17 Tacedox VD-18868-13 23/5/2019 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Cefpodoxime proxetil USP 32 Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Plot Nos 138-149, SIDCO  Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110 India India
18 PHILTRIMAISON GC-0144-11 24/1/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Betamethasone dipropionate USP 38 NEWCHEM (Italy) Via E, De Amicis 47 – 20123 Milano, Italy Italy
19 PHILTRIMAISON GC-0144-11 24/1/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Gentamycin sulfate DĐVN IV YANTAI JUSTAWARE PHARMACEUTICAL CO.,LTD No. 1, Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China. China
20 PHILTRIMAISON GC-0144-11 24/1/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Clotrimazole USP 38 CHANGZHOU YABANG PHARMACEUTICAL CO., LTD Liangchang East Road 6# Jintan,Changzhou,Jiangsu,China China
21 SOFTERIN GC-0181-12 24/1/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Urea USP 39 DAEJUNG CHEMICALS & METALS CO., LTD. 186, Seohaean-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea Korea
22 BRAINRISH VD-14051-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin E (D-α-Tocopherol) USP 38 ZHEIJIANG WORLDBESTVE BIOTECHNOLOGY CO., LTD 158 Xinqiao Shanbei, Lanjiang ST, Lanxi city, Zhejiang 321103, China China
23 TREVISO VD-14058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Isotretinoin USP 38 TAIZHOU HENGFENG PHARMACEUTICAL & CHEMICAL CO., LTD Shuiyang chemical development zone, linhai, China China
24 VISTRININ VD-14059-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Isotretinoin USP 38 TAIZHOU HENGFENG PHARMACEUTICAL & CHEMICAL CO., LTD Shuiyang chemical development zone, linhai, China China
25 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Sodium chondroitin sulphate TCNSX ZPD A/S. H E. Bluhmes Vej63. 6700 Esbjerg . Denmark Denmark
26 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Fursultiamine TCNSX ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD./ KOREA 53 Gongdan-ro, 98 Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea Korea
27 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA ƴ-Oryzanol TCNSX ORYZA OIL & FAT CHEMICAL CO., LTD. 1Aza Numata Kitagata Kitagata- cho ichinomiya- city, Aichi- prefecture 493-8001, Japan Japan
28 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin tetrabutyrat KP X ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. Seocho P.O.Box 288#60 Yangjae- Dong Seocho-Ku, Seoul Korea Korea
29 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Inositol USP 38 ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD 64 Jiangjun Rd.,Xinxing, Zhucheng, Shandong, China China
30 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide USP 38 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
31 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine HCl BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
32 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
33 GELATAMIN-S VD-15293-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cyanocobalamine USP 38 HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD Xicheng Dist, Ningjin County, Hebei Province, China China
34 SEOULClGENOL VD-15608-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thiamine nitrate USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
35 SEOULCIGENOL VD-15608-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine HCl BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
36 SEOULCIGENOL VD-15608-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 38 CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China China
37 SEOULCIGENOL VD-15608-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide USP 38 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist, Tianjin City China China
38 SEOULCIGENOL VD-15608-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
39 TENRICY VD-15062-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Dutasteride EP 8.0 STERLING S.p.A (ITALY) Via della Carboneria, 30 Solomeo-06073 Corciano – Perugia – Italy Italy
40 PHILUTE VD-15297-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Lutein TCNSX SHAANXI YUANBANG BIO-TECH CO., LTD Rm 1007, Building B, Huixin IBC, No.1, Zhangba 1st Rd, 710065, Xi’an, China. China
41 PHILACENAL VD-15604-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA L-Cystine EP 8.0 SHIJIAZHUANG SHIXING AMINO ACID CO., LTD Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei, China China
42 PHILACENAL VD-15604-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cholin bitartrate USP 38 ALGRY QUIMKA SL Pol. Ind. Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera (Huelva) Spain Spain
43 PHILBIBIF DAY VD-15605-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Acetaminophen BP 2013 ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD. CHINA No. 35 Weixu North Road, Anqiu Shandong, China China
44 PHILBIBIF DAY VD-15605-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Dextromethorphan HBr USP 37 WOCKHARDT LIMITED Plot No. 138, GIDC Estate Ankleshwar 393002 Dist Bharuch Guarat, India India
45 PHILBIBIF DAY VD-15605-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Phenylephrine HCl USP 37 SHENZHEN HAPPY PHARMACEUTICALS ., LTD Room 1506 Waimao QingGong Building No. 1002 AiGuo Road Luohu Dist., Shenzhen China China
46 PRELONE VD-15607-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Dutasteride EP 8.0 STERLING S.p.A (ITALY) Via della Carboneria, 30 Solomeo-06073 Corciano – Perugia – Italy Italy
47 ALVERSIME VD-15933-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Alverine citrate EP 8.0 SHANGHAI HOLDENCHEM CO., LTD Touzeng Village BinHuai town BinHai Country Yancheng City Jiangsu Province China China
48 ALVERSIME VD-15933-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Simethicone USP 38 SS PHARM CO., LTD 10, Beomjigi-ro 141 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi- do, Korea Korea
49 BLUEMINT VD-15934-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA L-cystine EP 8 SHIJIAZHUANG SHIXING AMINO ACID CO., LTD Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei, China China
50 PHILIPACOL VD-15943-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Acetaminophen BP 2013 ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD CHINA No. 35 Weixu North Road, Anqiu Shandong, China China
51 PHILIPACOL VD-15943-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Chlorpheniramine maleate BP 2013 SUPRIYA LIFESCIENCE LTD., MUMBAI, INDIA A5/2 Lote Parshuram Indus Are MIDC Tal khed Dist., Ratnagiri 415722 Maharashtra India India
52 PHILIPACOL VD-15943-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Dextromethorphan HBr USP 37 WOCKHARDT LIMITED Plot No. 138, GlDC Estate Ankleshwar 393002 Dist Bharuch Guarat, India India
53 PHILIPACOL VD-15943-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Phenylephrine HCl USP 37 SHENZHEN HAPPY PHARMACEUTICALS ., LTD Room 1506 Waimao QingGong Building No. 1002 AiGuo Road Luohu Dist., Shenzhen China China
54 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin A (Retinol Palmitate) DĐVN IV BASF SE Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany Germany
55 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin D3 (Cholecalciferol) EP 8 BASF SE Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany Germany
56 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin C (Acid Ascorbic) USP 38 SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD Shuangfeng Industrial Park.Zichuan District,Zibo City,Shandong,China China
57 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin E (Tocopheryl Acetate) BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD. Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
58 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin B1 (Thiamine Nitrate) USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi. 333300 China China
59 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin B2 (Riboflavin) USP 38 CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China China
60 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
61 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin B6 (Pyridoxins Hydrochloride) BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
62 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin B9 (Acid folic) USP 38 DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD. Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
63 QUEENMIN VD-15058-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Vitamin PP (Nicotinamide) BP 2013 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
64 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ascorbic acid USP 38 SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District,Zibo City, Shandong,China China
65 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ergocalciferol USP 38 SICHUAN NEIJIANG HUI XIN PHARMACEUTICAL CO. No. 188, Linchang Road, Baima Town, Neijiang, Sichuan, R.R. China 641005 China
66 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide BP 2013 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
67 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 38 CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China China
68 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thiamine nitrate USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
69 PHILHEXAMIN VD-15296-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Retinol palmitate DĐVN IV BASF SE Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany Germany
70 CAORIN VD-15935-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcitriol USP 38 BIOCOMPOUNDS PHARMACEUTICAL INC. Building C7, No. 3802 Shengang Rd., Xinfei Corporation Home Songjiang, Shanghai, 201611. China China
71 CAORIN VD-15935-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium Lactate BP 2013 LUOYANG LONGMEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD County Industril Zone Luoning, Henan Province, China China
72 CAORIN VD-15935-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Magnesium Oxide USP 38 AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS, INC 25 Rainbow FIs, Inrvine CA 92603, USA USA
73 CAORIN VD-15935-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Zinc Oxide USP 38 CANTON LABORATORIES PVT. LTD 110-A&B, GIDC Estate, Makarpura Baroda -390 010 India India
74 MAIPOCHI VD-15939-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Tocopherol acetate (vitamin E) BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD. Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
75 MAIPOCHI VD-15939-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Magnesium Oxide (MgO) USP 38 AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS, INC 25 Rainbow FIs, Inrvine CA 92603, USA USA
76 LOGPATAT VD-15941-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA L-Citrulline TCNSX NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM CO..LTD 799 Fengxiang Road Xiepu, Zhenhai, Ningbo 315204, China China
77 LOGPATAT VD-15941-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine HCl BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China China
78 LOGPATAT VD-15941-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA DL-alpha- Tocopheryl acetate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD. Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
79 LOGPATAT VD-15941-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA N-acetyl-L-aspartic acid TCNSX FLAMMA S.P.A Via Bedeschi 22-24040 Chignol D’Lsola-BG-ltaly Italy
80 LOGPATAT VD-15941-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Retinyl acetate DĐVN IV BASF Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany Germany
81 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Retinol palmitate DĐVN IV ZHEJIANG NHU COMPANY LTD Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang Province, China China
82 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ergocalciferol USP 38 TAIZHOU HISOUND PHARMACEUTICAL CO., LTD. Zhejiang Provincical Chemical and Medical Materials Base Linhai Zone, Linhai, Zhejiang, China P.C 317016 China
83 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Tocopherol acetate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD. Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sissein, Switzerland Switzerland
84 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ascorbic acid USP 38 SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong, China China
85 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thiamine nitrate USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
86 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 38 JIANGXI DEXING PHARCHN SODIUM ISOVITANMIN C Co., LTD. Xingangshan Town, Dexing city, Jiangxi Prov., China China
87 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine hydrocloride BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
88 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
89 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide BP 2013 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist, Tianjin City China China
90 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cyanocobalamine EP 8.2 HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD Xicheng Dist., Ningjin County, Hebei Province, China China
91 ORAMIN VD-15602-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Folic acid USP 38 DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD. Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
92 PHILOYVITAN VD-15945-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thiamine nitrate USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
93 PHILOYVITAN VD-15945-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine HCl BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
94 PHILOYVITAN VD-15945-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 38 CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China China
95 PHILOYVITAN VD-15945-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide BP 2013 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
96 PHILOYVITAN VD-15945-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
97 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Retinol palmitate DĐVN IV BASF SE Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany Germany
98 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ergocalciferol USP 38 SICHUAN NEIJIANG HUI XIN PHARMACEUTICAL CO., LTD No. 188, Linchang Road, Baima Town, Neijiang, Sichuan, R.R. China 641005 China
99 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Tocopherol acetate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD. Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
100 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ascorbic acid USP 38 YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO., LTD. Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu. China China
101 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thiamine nitrate USP 38 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
102 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 38 CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China China
103 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine hydrocloride BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China China
104 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom. Kingdom
105 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide BP 2013 TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China China
106 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cyanocobalamine EP 8.2 HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD Xicheng Dist., Ningjin County, Hebei Province, China China
107 PHILATONIC VD-15295-11 5/2/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Folic acid USP 38 DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD. Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland Switzerland

 

Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu dùng làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

13419_QLD-DK_2018_VNRAS

13419_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!