CÔNG VĂN 1290/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CẦN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

901
công văn 1290/QLD-ĐK
công văn 1290/QLD-ĐK
4/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1290 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK trước 01/07/2014

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 27/12/2017 của Công ty cổ phần DP Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có ậiấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trên thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

Thuốc thành phẩm   Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấv đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 TACROPIC VD-20364-13 27/12/2108 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Tacrolimus

monohydrate

USP35 AF1NE

CHEMICALS

LIMITED

6thFloor, Block c, 7th Building Xigang Xinjie, Xihu Industrial Park,

San dun Town, Hangzhou, China

China
2 HIKIMEL VD-20360-13 27/12/2108 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Tacrolimus

monohydrate

USP35 AFINE

CHEMICALS

LIMITED

6th Floor, Block c, 7th Building Xigang Xinjie, Xihu Industrial Park, Sandun Town, Hangzhou, China China
3 COLCHICINE VD-19169-13 19/06/2018 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Colchicine USP31 ALCHEM INTERNATIONAL LIMITED (INDIA) 25/2 Main Mathura Road, Village Kaili, Balladgarh, Faridabad-121004, Haryana. India India

 

CÔNG VĂN 1290/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CẦN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1290_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!