Công văn 11578/QLD-KD đảm bảo dịch truyền điều trị sốt xuất huyết

1468
Công văn 11578/QLD-KD
Công văn 11578/QLD-KD
Đánh giá

Công văn 11578/QLD-KD đảm bảo dịch truyền điều trị sốt xuất huyết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 11578/QLD-KD
V/v đảm bảo dịch truyền điều trị sốt xuất huyết
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 9400/QLD-KD ngày 04/7/2017 về việc cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược đã nhận được một số thông tin phản ánh nhu cầu dịch truyền điều trị sốt xuất huyết tăng lên rất cao. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị:

  1. Các Sở Y tế kiểm tra lại và báo cáo việc các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung của Công văn số 9400/QLD-KD ngày 04/7/2017, đặc biệt về tình hình cung ứng, sử dụng dịch truyền tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị rà soát và cập nhật nhu cầu, chủ động liên hệ ngay với các cơ sơ sản xuất, cung ứng thuốc, không được đế xảy ra tình trạng thiếu dịch truyên điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn. Nếu có khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay về Sở Y tế.
  2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế rà soát lại kế hoạch mua sắm các loại dịch truyền phục vụ điều trị sốt xuất huyết, cập nhật diễn biến dịch bệnh và nhu cầu tăng thêm để gửi tới các đơn vị cung cấp thuốc dịch truyền (đã và đang cung cấp cũng như các công ty có khả năng cung cấp).

Hiện nay các dịch truyền này đã được cấp số đăng ký lưu hành và được sản xuất tại các Công ty sau: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam, Công ty cổ phần Otsuka OPV và Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

Trong thời gian này, đề nghị các Giám đốc Sở Y tế, các Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ theo dõi sát sao và có báo cáo trao đổi thường xuyên với Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết khó khăn của cơ sở.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, điện thoại: 024.38461525, fax: 024.38234758, Email: [email protected] (DS.Nguyễn Huy Ngọc).

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Công văn 11578/QLD-KD đảm bảo dịch truyền điều trị sốt xuất huyết

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

11578_QLD_KD_VNRAS

[/sociallocker]

Tin tức khác từ DAV tại đây

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!