Công văn 10938/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

1014
Công văn 10938/QLD-ĐK
Công văn 10938/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 10938/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 10938/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 123CV/DPSH/17 đề ngày 29/05/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế về việc đính chính tên và địa chỉ nhà sản xuất dược chất trong quyết định đồng ý thay đổi bổ sung hồ sơ đăng ký thuốc.

Căn cứ công văn số 28/2017/RD-HS đề ngày 21/07/2017 của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm về việc đính chính thông tin nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Căn cứ công văn số 09/2017/RD-LD đề ngày 21/07/2017 của Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm về việc đính chính thông tin nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 06 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/06/2017, công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/03/2017, công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/04/2017, công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/07/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Batimin 125 VD-25824-16 15/11/2021 Công ty cổ phẩn dược phẩm và sinh học y tế Cefdinir USP37 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd No.849 Dongjia tovvn, Licheng dist, Tinan China
2 Batimin 125 VD-25824-16 15/11/2021 Công ty cổ phẩn dược phẩm và sinh học y tế Cefdinir USP37 Dhanuka Laboratories Ltd 7 K.M.Old Manesar Road, Village Mohammedpur, Gurgaon, Haryana-122004 India
3 Sufat VD-22665-15 26/05/2020 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Sucralfate USP36 SRL Pharma GmbH Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein Germany
4 Hamigel-S VD-23994-15 17/12/2020 Công ty TNHH liên doanh Hasan- Dermapharm Aluminium Hydroxide paste Alugel [R] USP35 SRL Pharma GmbH Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein Germany
5 Hamigel-S VD-23994-15 17/12/2020 Công ty TNHH liên doanh Hasan- Dermapharm Magnesium Hydroxide paste, Gilumag [R] USP35 SRL Pharma GmbH Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein Germany
6 Misanlugel VD-18545-13 18/01/2018 Công ty TNHH liên doanh Hasan- Dermapharm Aluminium phosphate In house SRL Pharma GmbH Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein Germany

Công văn 10938/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]10938_QLD_ĐK_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!