Công văn 3570/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157( công bố bổ sung).

2245
Công văn 3570/QLD-ĐK
Công văn 3570/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 3570/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157( công bố bổ sung).

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3570/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157( công bố bổ sung).
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiếm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã dược cấp số đăng ký từ Đợt 145 đến Đợt 157 (công bố bổ sung) theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố bổ sung nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT.

Công văn 3570/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157( công bố bổ sung).

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC + DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

3570_QLD_ĐK_VNRAS Đ145-148 Đ149 Đ150 Đ151 Đ152 Đ153 Đ154 Đ155 Đ156 Đ157

[/sociallocker]

 

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!