Công văn 8473/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ( công bố bổ sung).

2616
Công văn 8473/QLD-ĐK
Công văn 8473/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 8473/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ( công bố bổ sung).

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 8473/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ( công bố bổ sung).
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 còn hiệu lực số đăng ký (công bố bổ sung) theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố bổ sung nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lỷ Dược tại địa chỉ:www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG (ĐÃ KÝ)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

8473_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Danh sách các đợt: 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Danh sách các năm: 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!