Công văn 10525/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

935
Công văn 10525/QLD-MP
Công văn 10525/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 10525/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10525/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam

(Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 01/6/2017 tại Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 06 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam (Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:
 • Sản phẩm Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Jour Aux 30 Pluiles Precieuses/Comíòrting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious Oils Day (Số công bố: 79767/13/CBMP-QLD cấp ngày 01/10/2013):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, công thức và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố (Tên sản phẩm ghi trên nhãn: Yves Rocher Riche Crème Anti-Rides Bienfaisante 30 Huiles Précieuses & Huile Aux 1000 Roses/ Comforting Anti-Wrinkle Cream 30 Precỉous Oils & 1000 Roses’ Blossom Oil – Jour/Day).

 • Sản phẩm Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Aux 30 ITuiles Precieuses Nuit/ Comíbrting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious Oils Night (Số công bố: 79768/13/CBMP-QLD cấp ngày 01/10/2013):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, công thức và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố (Tên sản phẩm ghi trên nhãn: Yves Rocher Riche Crème Anti-Rides Bienfaisante 30 Huiles Précieuses & Huile Aux 1000 Roses/ Comíòrting Anti-Wrinkle Cream 30 Precious Oils & 1000 Roses’ Blossom Oil – Nuit/Night).

 • Sản phẩm Yves Rocher White Botanical: Creme Exceptionnelle Jeunesse Nuit/ Exceptional Youth Cream Night (Số công bố: 90252/14/CBMP- QLD cấp ngày 13/02/2014):

Lý do thu hồi: Mỹ phấm nhập khẩu và lưu thông có công thức và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

 • 02 Sản phẩm Yves Rocher: Shampooing Soin Lissage Cheveux Indiscipline/ Shampoo Smoothing Frizzy Hair (Số công bố: 90262/ 14/CBMP- QLD cấp ngày 13/02/2014) và Yves Rocher: Solaire Peau Parfaite Soin Anti- Age Tres Haute Protection SPF FPS 50+/ Anti-Aging Care 50 SPF Very High Protection ƯVA-UVB (Số công bố: 8424/16/CBMP-QLD cấp ngày 09/5/2016):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

 • Sản phẩm Flormar Gel Eyeliner Gel Black (Số công bố: 7537/16/CBMP-QLD cấp ngày 25/4/2016):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, địa chỉ của nhà sản xuất và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bô.

 1. Công ty TNPIH thực phẩm Ân Nam phải:
 • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
 • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2017.
 1. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
 2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phâm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Công văn 10525/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]10525_QLD_MP_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!