Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

854
Công văn 10808/QLD-MP
Công văn 10808/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10808/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo
(Địa chỉ trụ sở: F1/35 (Hương lộ 80), Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 29/05/2018 đối với Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo,

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau đây:
TT Sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố, ngày cấp Địa chỉ cơ sở sản xuất
01 Xà Bông Thơm
(Nhãn hàng Lily)
001091/14/CBMP-HCM
ngày cấp 04/04/2014
F1/35 (Hương lộ 80), Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
02 Dầu gội
(Nhãn hàng Mỹ Hảo)
001778/16/CBMP-HCM
ngày cấp 01/04/2016
409 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
03 Sữa Tắm
(Nhãn hàng DAN)
001781/16/CBMP-HCM
ngày cấp 01/04/2016
04 Dầu gội
(Nhãn hàng Tulip)
001775/16/CBMP-HCM
ngày cấp 01/04/2016

– Các sản phẩm trên do Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

– Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

  1. Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 04 sản phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/07/2018.

  1. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, MP (AD).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

10808_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!