Công văn 17253/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi SP không đạt CL

1193
Công văn 17253/QLD-MP
Công văn 17253/QLD-MP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17253/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi
(Đ/c: Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 1164/SYT-NVD đề ngày 17/8/2018 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 031 đề ngày 02/8/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Nước muối sinh lý SAT BB (Số lô: ĐL 109; ngày sản xuất: 08/6/2018; hạn dùng: 08/6/2020; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 1940/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi sản xuất.

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Phúc lấy tại Quầy thuốc Trung tâm – Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 5 Lê Xoay, P. Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để kiểm tra chất lượng, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Nước muối sinh lý SAT BB (Số lô: ĐL 109; ngày sản xuất: 08/6/2018; hạn dùng: 08/6/2020; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 1940/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi (Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội) sản xuất.
  2. Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018.

  1. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội:

– Kiểm tra Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

– Giám sát việc thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2018.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– VKN Thuốc TW, VKN Thuốc Tp. HCM;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Công văn 17253/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

17253_QLD-MP_2018_VNRAS

17253_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!