CÔNG VĂN 09/TB-TTĐT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN THÔNG TƯ 01/2018/TT-BYT

1580
5/5 - (3 bình chọn)
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ H TRDOANH NGHIỆP DƯỢC, MỸ PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/TB-TTĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BYT
QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
VÀ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh dược

Thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc
lĩnh vực dược, mỹ phẩm, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có yêu cầu
trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực dược, mỹ
phẩm;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Quản lý Dược về việc tổ chức đào tạo
Thông tư số 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng, Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm tổ chức “Đào tạo, tập huấn Thông tư số 01/2018/TT-BYT” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình đào tạo: (Đính kèm)

2. Địa điểm, thời gian và đối tượng:

2.1. Khu vực Miền Bắc: 02 lớp

– Địa điểm: Hội trường số 6 – Khách sạn La Thành, 218 Đội cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

– Thời gian và đối tượng:

+ Ngày 29/03/2018: Lớp đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh dược trong nước;

+ Ngày 30/03/2018: Lớp đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh dược nước ngoài.

2.2. Khu vực Miền Nam: 02 lớp

– Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Thời gian và đối tượng:

+ Ngày 05/04/2018: Lớp đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh dược trong nước;

+ Ngày 06/04/2018: Lớp đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh dược nước ngoài.

3. Thủ tục đăng ký tham dự các lớp đào tạo:

3.1. Gửi Phiếu đăng ký tham dự:

Theo mẫu đính kèm bằng email hoặc bản cứng về Trung tâm theo địa chỉ:

Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm
Phòng 204, Nhà A – Bộ Y Tế – 138A Giảng Võ, p. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
Hoặc Email: [email protected]

3.2. Nộp phí tham dự:

– Mức phí: 1.200.000 VNĐ/học viên (Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) (Đã bao gồm chi phí tài liệu và ăn trưa của học viên).
– Hình thức nộp phí: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Số Tài khoản : 68145899
Ngân hàng : TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Đông Đô
Chủ tài khoản : Trung tâm dào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm

*Lưu ý:

– Khi chuyển khoản các đơn vị cần ghi đầy đủ nội dung: “Tên đơn vị học – Số người tham dự – Lớp đào tạo ngày …/… /2018”.
(Ví dụ: Công ty A – 02 người – Lớp đào tạo ngày …/… /2018).
– Khuyến khích các đơn vị chuyển khoản/nộp phí tham dự sớm cho Trung tâm để việc bố trí lớp và xuất hóa đơn đỏ được kịp thời nhanh chóng;
– Khi điền Phiếu đăng ký (Mục 3.1), đề nghị các đơn vị ghi đầy đủ và chính xác thông tin để Trung tâm căn cứ xuất hóa đơn đỏ;
– Khi nhận Hóa đơn, đơn vị cần mang theo Giấy chuyển tiền Ngân hàng hoặc Giấy biên nhận tiền mặt (có thể dùng bản chụp, scan).
Mọi thắc mắc xin liên hệ với DS. Từ Việt Lan – Giám đốc Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm – Điện thoại: 0243.846.3509 – 0903.254.719 để được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công văn 09/TB-TTĐT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC,
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời gian Nội dung Người thực hiện
07h00-07h50 Đón tiếp học viên Trung tâm đào tạo
07h50-08h00 Khai mạc lớp tập huấn Lãnh đạo Trung tâm
08h00-10h00 Phổ biến Thông tư số 01/2018/TT-BYT
ngày 18/01/2018 quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Phòng Đăng ký thuốc,
Cục Quản lý Dược
10h00-10h15 Giải lao
10h15-12h00 Hướng dẫn chuẩn bị thông tin trong tờ
hướng dẫn sử dụng thuốc.
Chuyên gia Dược lý-
Dược lâm sàng
12h00-13h30 Nghỉ trưa
13h30-14h30 Hướng dẫn chuẩn bị thông tin trong tờ
hướng dẫn sử dụng thuốc (thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
Chuyên gia Dược liệu
14h30 – 15h30 Quy định về thông tin quảng cáo thuốc Phòng TTQC thuốc,
Cục Quản lý dược
15h30-15h45 Giải lao
15h45-17h30 Thảo luận và giải đáp thắc mắc Các báo cáo viên
17h30 Kết thúc./.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BYT

Thông tin xuất hóa đơn đỏ:

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Người liên hệ: …………………………………… Điện thoại: ……………………..
Email: ……………………………………………………………………………………

1. Danh sách đăng ký:

STT Họ và tên Điện thoại Email Ngày

29/03/2018

Ngày

30/03/2018

Ngày

05/04/2018

Ngày

06/04/2018

Ghi chú
1

Đánh dấu
“X” vào ngày
chọn học

2

2. Thanh toán học phí:

2.1. Phí tham dự: (Đã bao gồm tài liệu và ăn trưa cho học viên)
Tổng số tiền thanh toán: 1.200.000 VNĐ/học viên x số lượng học viên =……………………
(Bằng chữ: …………..)
2.2. Hình thức thanh toán
– Nộp tiền mặt: □
– Chuyển khoản: □

+ Số Tài khoản   : 68145899
+ Ngân hàng      : TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Đông Đô
+ Chủ tài khoản  : Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm

…, ngày … tháng … năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Công văn 09/TB-TTĐT Tổ chức đào tạo, tập huấn thông tư số 01/2018/TT-BYT Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

09_TB_TTĐT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!