Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

1849
Công ty CP thuốc sát trùng việt nam
Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm
5/5 - (2 bình chọn)

Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban  hành kèm theo công văn số 459 /MT-HC ngày 19/05/2017)

  1. Tên cơ sở: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  2. Địa chỉ trụ sở: số 102 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đakao – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Điện thoại: (08) 3822 4364-3829 5730
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 2,4-D 23 BISPYRIBAC SODIUM
2 ABAMECTIN 24 BOSCALID
3 ACEPHATE 25 P-NAPHTHOL + FENVALERATE
4 ACETAMIPRID 26 P-NOA
5 ACETOCHLOR 27 BRASINOLIDE
6 a-C YPERMETHRIN + PROPOXUR 28 BRODIFACOUM
7 ALBENDAZOLE 29 BUPROFEZIN
8 ALFA-CYPERMETHRIN 30 BUPROFEZIN + FENOBUCARB
9 AMETRYN 31 BUPROFEZIN + ISOPROCARB
10 AMITRAZ 32 BUTACHLOR
11 a-NAA 33 CARBARYL
12 ATRAZINE 34 CARBENDAZIM + THIRAM
13 AZADIRACHTIN 35 CARBOFURAN
14 AZOCYCLOTIN 36 CARBOSULFAN
15 AZOXYSTROBIN 37 CARTAP
16 P-CYFLUTHRIN 38 CHLORANTRANILIPROLE
17 ¡3-CYPERMETHRIN 39 CHLORFENAPYR
18 BENOMYL 40 CHLORFLUAZURON
19 BEN SULFURON-METH YL 41 CHLOROTHALONIL
20 BIFENAZATE 42 CHLORPYRIFOS
21 BIFENTHRIN 43 CHLORPYRIFOS + CYPERMETHRIN
22 BISMERTHIAZOL 44 CLETHODIM

…………………………………..

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

Cong ty CP thuoc sat trung Vn

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Công ty CP thuốc sát trùng việt nam

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!