Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 8 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update August 2021)

1320
5/5 - (3 bình chọn)

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 8 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update August 2021)

Phiên bản update liên tục, hệ thống toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác đăng ký, hỗ trợ các bạn làm RA tra cứu thuận tiện hơn. Mọi góp ý, sửa đổi vui lòng gửi email cho Quản trị VNRAS ([email protected])

VNRAS will update pharmacy law regulations every month supporting RA Members. Please send your input to vnras.com@gmail.

Guideline for searching on excel file will be updated in https://vnras.com/contact/

No.Regulation typeRegulation No.Regulation name (EN)Regulation name (VN)
776Official letter/Công văn442/TTMS-NVDOfficial letter No. 442/TTMS-NVD dated August 10, 2021 announcing the decision to issue a set of price negotiation criteria for generic brand drugsCông văn số 442/TTMS-NVD ngày 10 tháng 8 năm 2021 thông báo quyết định ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc
775Official letter/Công văn177/YDCT-QLDOfficial Letter 177/YDCT-QLD dated March 8, 2021 on the use of the online public service system of the Traditional Medicine AdministrationCông văn 177/YDCT-QLD ngày 08 tháng 03 năm 2021 về việc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục quản lý Y Dược Cổ truyền
774Official letter/Công văn3880/TCHQ-GSQLOfficial letter No. 3880/TCHQ-GSQL dated August 4, 2021 on customs clearance for pharmaceutical productsCông văn số 3880/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc thông quan cho các sản phẩm dược phẩm
773Official letter/Công văn9159/QLD-CLOfficial Letter 9159/QLD-CL of August 05, 2021 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 17).Công văn số 9159/QLD-CL ngày 05 tháng 08 năm 2021 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (đợt 17)
772Official letter/Công văn9131/QLD-VPOfficial Dispatch No. 9131/QLD-VP dated August 3, 2021 on the receipt of dossiers and official documents during the period of implementing social distancing to prevent and control the COVID-19 epidemicCông văn số 9131/QLD-VP ngày 3 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp nhận hồ sơ, công văn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19
771Official letter/Công văn3836/TCHQ-GSQLOfficial Letter 3836/TCHQ-GSQL dated July 30, 2021 on inspection of shipments of drugs and medicinal ingredientsCông văn 3836/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 7 năm 2021 về việc kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
770Official letter/Công văn6145/BYT-QLDOfficial letter 6145/BYT-QLD dated July 30, 2021 on ensuring supply and price stabilization of drugs for Covid-19 prevention and controlCông văn 6145/BYT-QLD ngày  30 tháng 07 năm 2021 về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19
769Official letter/Công văn3794/TCHQ-GSQLOfficial Letter 3794/TCHQ-GSQL dated July 29, 2021 on facilitating fast clearance of aid shipments for the prevention and control of covid-19 epidemicCông văn 3794/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch covid-19
768Other documents/Văn bản khácQT.ĐK.08.07Process of handling dossiers of change/addition of drugs and medicinal ingredients during circulationQuy trình giải quyết hồ sơ thay đổi/bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong quá trình lưu hành
767Official letter/Công văn8850/QLD-KDOfficial letter 8850/QLD-DK dated July 26, 2021 to ensure supply and stabilize drug prices for the prevention and control of Covid-19.Công văn 8850/QLD-KD ngày 26 tháng 07 năm 2021 về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid -19
764Official letter/Công văn5787/BYT-TB-CT Official letter 5787/BYT-TB-CT dated July 20, 2021 on the list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses and supply capacity and selling prices quoted by suppliers (5th update)Công văn 5787/BYT-TB-CT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 5)
763Decision/Quyết định 3518/QĐ-BYTDecision 3518/QĐ-BYT dated July 07, 2021 on safety criteria of Covid-19 immunization facilitiesQuyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2021 về Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
762Official letter/Công văn3639/TCHQ-GSQLOfficial Letter 3639/TCHQ-GSQL dated July 19, 2021 on physical inspection of imported goods with special preservation conditions issued by the General Department of CustomsCông văn 3639/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 7  năm 2021 về kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo quản đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
761Official letter/Công văn8419/QLD-KDOfficial Letter 8419/QLD-KD July 17, 2021 on ensuring the supply of drugs to prevent Covid-19Công văn 8419/QLD-KD 17 tháng 07 năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19
760Decision/Quyết định3485/QD-BYTDecision 3485/QD-BYT dated July 16, 2021 on the list of circulation numbers of non in vitro diagnostic medical equipment issued in Vietnam (Issuance 14/2021) issued by the Minister of HealthQuyết định 3485/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 14/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
759Decision/Quyết định3484/QD-BYTDecision 3484/QD-BYT dated July 16, 2021 on the list of circulation numbers of in vitro diagnostic medical equipment issued in Vietnam (Issuance 13/2021) issued by the Minister of HealthQuyết định 3484/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 13/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
758Decision/Quyết định3448/QD-BYTDecision 3448/QD-BYT dated July 15, 2021, on conditional approval of vaccines for urgent needs in the prevention and control of the COVID-19 epidemic, issued by the Minister of HealthQuyết định 3448/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
757Decision/Quyết định3416/QD-BYTDecision 3416/QD-BYT dated July 14, 2021 on Guidelines for the diagnosis and treatment of COVID-19 caused by a new strain of Corona virus (SARS-CoV-2) issued by the Minister of HealthQuyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7  năm 2021 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
756Decision/Quyết định 3410/QD-BYTDecision 3410/QD-BYT dated July 13, 2021 on the list of 02 medical equipment for in vitro diagnostics for SARS-CoV-2 testing with registration numbers issued by the Minister of HealthQuyết định 3410/QĐ-BYT ngày 13 tháng 7 năm 2021 về danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
755Other documents/Văn bản khác Updated to 7/13/21 by DAV
1. List of domestic establishments meeting GLP standards.
2. List of domestic establishments meeting GMP standards
Cập nhật tới 13/7/21 bởi DAV
1. Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP.
2. Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP
753Official letter/Công văn5583/BYT-TB-CTOfficial Letter 5583/BYT-TB-CT dated July 13, 2021 on the list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses and supply capacity and selling prices quoted by suppliers (4th update) issued by the Ministry of HealthCông văn 5583/BYT-TB-CT ngày 13 tháng 7 năm 2021 về danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 4) do Bộ Y tế ban hành
752Decision/Quyết định3398/QD-BYTDecision 3398/QD-BYT dated July 12, 2021 on the allocation of 746,460 doses of COVID-19 vaccine BNT162b2 (Comirnaty) provided in July 2021, stage 8 issued by the Minister of HealthQuyết định 3398/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2021 về phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) được cung ứng trong tháng 07/2021 đợt 8 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
751Resolution/Nghị Quyết73/NQ-CPResolution 73/NQ-CP in 2021 on the purchase of Sputnik V vaccine from the Russia issued by the GovernmentNghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành
750Official letter/Công văn8026/QLD-ĐKOfficial letter 8026/QLD-DK dated July 10, 2021 to ensure supply and stabilize drug prices for the prevention and control of Covid-19.Công văn 8026/QLD-ĐK ngày 10 tháng 07 năm 2021 đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid -19
749Official letter/Công văn8025/QLD-ĐKOfficial Letter 8025/QLD-ĐK dated July 9, 2021 on supplementing dossiers of validity extension of circulation registration certificate of drugs and medicinal ingredientsCông văn 8025/QLD-ĐK ngày 09 tháng 07 năm 2021 về việc bổ sung hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
748Decision/Quyết định3348/QD-BYTDecision 3348/QD-BYT dated July 8, 2021 guiding the diagnosis and treatment of myocarditis after vaccination against COVID-19 issued by the Minister of HealthQuyết định 3348/QĐ-BYT ngày 08 tháng 07 năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
746Other documents/Văn bản khác July update
1. List of Reference Authorities
2. List of drug regulatory agencies of countries on the SRA list.
3. List of drug regulatory agencies of countries that are PIC/s and ICH member countries
Cập nhật tháng 7_ban hành bởi DAV
1. Danh sách cơ quan quản lý tham chiếu
2. Danh sách cơ quan quản lý dược các nước thuộc danh sách SRA
3. Danh sách cơ quan quản lý dược các nước là thành viên PIC/s và ICH
745Other documents/Văn bản khác Update ANNEX III – List of substances which cosmetic products must not contain except subject to restrictions and conditions laid downCập nhật phụ lục III – Danh mục các chất mà sản phẩm mỹ phẩm không được chứa ngoại trừ các giới hạn và điều kiện cho phép
744Official letter/Công văn5288/BYT-TB-CT Official letter 5288/BYT-TB-CT dated July 02, 2021 on the list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses and supply capacity and selling prices quoted by suppliers (3th update)Công văn 5288/BYT-TB-CT ngày 02 tháng 7 năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3)
743Other documents/Văn bản khácQT.ĐK.16.04SOP of processing application for extension of circulation of drugs and medicinal ingredientsQuy trình giải quyết hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
742Other documents/Văn bản khácQT.ĐK.11.06SOP of processing application for registration of circulation of drugs and medicinal ingredientsQuy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
741Circular/Thông tư10/2021/TT-BYTCircular No. 10/2021/TT-BYT dated June 30, 2021 on prescribing Nomenclature List of agents prohibited from production and business of health protection foodThông tư 10/2021/TT-BYT quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
740Other documents/Văn bản khác Q&A Conference to popularize Decree on organization and activities of clinical pharmacyBảng tổng hợp câu hỏi – trả lời tại Hội nghị phố biến Nghị định tổ chức, hoạt động dược lâm sàng
739Decision/Quyết định3122/QD-BYT Decision 3122/QD-BYT dated June 28, 2021, on conditional approval of vaccines for urgent needs in COVID-19 disease prevention and control, issued by the Minister of HealthQuyết định 3122/QĐ-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
738Circular/Thông tư08/2021/TT-BYTCircular No. 08/2021/TT-BYT dated June 25, 2021 on issuance of Code of Pharmaceutical EthicsThông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
737Official letter/Công văn3211/TCHQ-GSQLOfficial Letter No. 3211/TCHQ-GSQL dated June 24, 2021 on some problems in the implementation of the Pharmacy Law 2016 (Customs sent to the Ministry of Health)Công văn số 3211/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Dược năm 2016 (Hải quan gửi Bộ Y tế)
736Decision/Quyết định 3020/QD-BYTDecision 3020/QD-BYT dated June 23, 2021 on the distribution of 6th stage of COVID-19 vaccine issued by the Ministry of HealthQuyết định 3020/QĐ-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành
735Decision/Quyết định374/QĐ-QLDDecision No. 374/QD-QLD dated June 22, 2021 on the promulgation of the list of 01 foreign herbal drugs granted circulation registration in Vietnam – Issuance 105Quyết định số 374/QĐ-QLD ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 thuốc dược liệu nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 105
734Other documents/Văn bản khác LIST OF PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AGENCIES OF COUNTRIES THAT IS MEMBERSHIP PIC/s AND ICHDANH SÁCH CƠ QUAN QUẢN LÝ DƯỢC CÁC NƯỚC LÀ THÀNH VIÊN PIC/s VÀ ICH
732Decision/Quyết định974/QĐ-TTgDecision 974/QD-TTg 2021 on applying the form of contractor selection in special cases according to the provisions of Article 26 of the Bidding Law for the bidding package “Purchase of COVID-19 vaccine AZD1222 produced by AstraZeneca of Vietnam Vaccine Joint Stock Company” issued by the Prime MinisterQuyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
730Resolution/Nghị Quyết61/NQ-CPResolution 61/NQ-CP in 2021 on the purchase of COVID-19 vaccine AZD1222 produced by AstraZeneca by Vietnam Vaccine Joint Stock Company issued by the GovernmentNghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành
729Official letter/Công văn4882/BYT-TB-CTOfficial Letter No. 4882/BYT-TB-CT dated June 18, 2021 on the study, preparation and application of ASEAN common technical documentsCông văn số 4882/BYT-TB-CT ngày 18 tháng 6 năm 2021 về việc nghiên cứu, chuẩn bị triển khai áp dụng hồ sơ kỹ thuật chung Asean
728Decision/Quyết định371/QĐ-QLDDecision 371/QD-QLD dated June 18, 2021 on promulgation of the List of 05 vaccines and biological products granted circulation registration in Vietnam – Issuance 41Quyết định 371/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 41
727Decision/Quyết định370/QĐ-QLDDecision 370/QD-QLD dated June 18, 2021 on promulgation of the List of 14 vaccines and biological products with extended circulation registration certificates in Vietnam – Issuance 41Quyết định 370/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 14 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 41
726Decision/Quyết định2974/QD-BYTDecision 2974/QD-BYT dated June 17, 2021 on the list of 01 circulation number of medical equipment other than in-vitro diagnostic medical equipment issued in Vietnam issued by the Ministry of HealthQuyết định 2974/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2021 về danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
725Official letter/Công văn4860/BYT-TB-CTOfficial Letter No. 4860/BYT-TB-CT dated June 17, 2021 reporting on bidding, procurement and signing of contracts for purchase and sale of medical equipment and consumables.Công văn số 4860/BYT-TB-CT ngày 17 tháng 06  năm 2021 về việc báo cáo việc đấu thầu, mua sắm và ký kết hợp đồng mua bán trang thiết bị, vật tư y tế.
724Official letter/Công văn7096/QLD-ĐKOfficial Letter No. 7096/QLD-DK dated June 17, 2021 on suspected adverse reactions related to Phenformin-containing pills of unknown originCông văn số 7096/QLD-ĐK ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa Phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ
723Decision/Quyết định2971/QD-BYTDecision 2971/QD-BYT dated June 17 in 2021 on the distribution of the 5th stage of COVID-19 vaccine issued by the Ministry of HealthQuyết định 2971/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Bộ Y tế ban hành
722Official letter/Công văn7075/QLD-CLOfficial Letter 7075/QLD-CL of June 16, 2021 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 16).Công văn số 7075/QLD-CL ngày 16 tháng 06 năm 2021 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (đợt 16)
721Official letter/Công văn7066/QKD-CLOfficial letter No. 7066/QKD-CL dated June 16, 2021 on reporting capacity in preservation of Covid-19 vaccines (to the health departments of the provinces and cities directly under the central government)Công văn 7066/QKD-CL ngày 16 tháng 06 năm 2021 về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 (gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương)
720Decision/Quyết định2932/QD-BYTDecision No. 2932/QD-BYT dated June 15, 2021 on correction to Circular No. 04/2021/TT-BYT guiding capitation payment of costs of covered healthcare servicesQuyết định 2932/QĐ-BYT năm 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
719Official letter/Công văn7048/QLD-CLOfficial letter No. 7048/QLD-CL dated June 16, 2021 on reporting capacity in preservation of Covid-19 vaccines (to enterprises, establishments manufacturing drugs and medicinal ingredients)Công văn 7048/QLD-CL ngày 16 tháng 06 năm 2021 về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 (gửi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc)
718Circular/Thông tư43/2021/TT-BTCCircular No. 43/2021/TT-BTC dated June 11, 2021 on amendment to Clause 11 Article 10 of Circular No. 219/2013/TT-BTC guiding implementation of Law on Value-Added Tax and Decree No. 209/2013/ND-CP on elaborating to Law on Value-Added Tax (and amendment thereto under Circular No. 26/2015/TT-BTC)Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành
717Official letter/Công văn6634/QLD-KDOfficial letter No. 6634/QLD-KD dated June 07, 2021 on reporting capacity in supply and storage of Covid-19 vaccines (2nd)Công văn số 6634/QLD-KD ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc báo cáo năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)
716Decision/Quyết định2789/QĐ-BYTDecision 2789/QĐ-BYT dated June 05, 2021 on adjusting the distribution of Covid-19 vaccine – stage 3Quyết định 2789/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành
715Decision/Quyết định2787/QĐ-BYTDecision 2787/QD-BYT dated June 05, 2021 promulgating guidelines on plans for covid-19 prevention and control in case of covid-19 cases in business establishments and industrial parksQuyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành “hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”
714Decision/Quyết định318/QĐ-QLDDecision 318/QĐ-QLD dated June 04, 2021 on “Standard for data connection of information technology application software for connecting drug distribution establishments”Quyết định 318/QĐ-QLD năm 2021 về “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc” do Cục Quản lý dược ban hành.
713Decision/Quyết định317/QĐ-QLDDecision 317/QD-QLD dated June 03, 2021 announcing the List of drugs with proven bioequivalence issuance 26 issued by the Drug Administration of VietnamQuyết định 317/QĐ-QLD năm 2021 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 26 do Cục Quản lý dược ban hành
712Decision/Quyết định2748/QD-BYTDecision 2748/QD-BYT dated June 03, 2021 on the distribution of Covid-19 vaccine – stage 4Quyết định 2748/QĐ-BYT ngày 03 tháng 06 năm 2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 4
711Other documents/Văn bản khác List of establishments granted certificates of eligibility for pharmaceutical business with the scope of importing and providing vaccine preservation services (updated to June 2, 2021)Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có phạm vi nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin (cập nhật đến ngày 2/6/2021)
709Other documents/Văn bản khác List of establishments granted certificates of eligibility for pharmaceutical business with the scope of importing and providing vaccine preservation services (updated to June 2, 2021)Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có phạm vi nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin (cập nhật đến ngày 2/6/2021)
708Decision/Quyết định2684/QD-BYTDecision 2684/QD-BYT dated May 31, 2021 on adjusting the distribution of Covid-19 vaccine – stage 3Quyết định 2684/QĐ-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2021 về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3
707Official letter/Công văn4433/BYT-QLDOfficial Letter 4433/BYT-QLD dated May 31, 2021 on increasing access to Covid-19 vaccinesCông văn 4433/BYT-QLD ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường tiếp cận vắc xin phòng Covid-19
706Decision/Quyết định2626/QD-BYTDecision No. 2626/QD-BYT dated May 28, 2021 on promulgating the List of needs for equipment, consumables and essential drugs of COVID-19 treatment areasQuyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19
705Official letter/Công văn4384/BYT-TB-CTOfficial Letter No. 4384/BYT-TB-CT dated May 28, 2021 on the list of biological products/medical equipment for in-vitro diagnostic testing for Corona virus (SARS-CoV-2) has been granted registration number, granting import license (2nd update)Công văn số 4384/BYT-TB-CT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu (cập nhật lần 2)
704Official letter/Công văn5785/QLD-DKOfficial Letter No. 5785/QLD-DK dated May 24, 2021 on providing information related to the safety of quinolone and fluoroquinolone antibioticsCông văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24 tháng 05 năm 2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon
702Decision/Quyết định2499/QD-BYTDecision 2499/QD-BYT dated May 20, 2021 on the distribution of Covid-19 vaccine – stage 3Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20 tháng 05 năm 2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3
701Official letter/Công văn5329/QLD-KDOfficial letter No. 5329/QLD-KD dated May 13, 2021 on reporting capacity in supply and storage of Covid-19 vaccinesCông văn số 5329/QLD-KD ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc báo cáo năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng Covid-19
700Decision/Quyết định2369/QĐ-BYTDecision No. 2369/QD-BYT dated May 12, 2021 on promulgating the list of circulation numbers of medical equipment non in-vitro diagnostic medical equipment issued in Vietnam (Issuance 05/2021)Quyết định số 2369/QĐ-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 05/2021) 
699Decision/Quyết định2426/QĐ-BYTDecision 2426/QD-BYT dated May 15, 2021 promulgating instructions on how to prepare general technical documents on medical equipment according to ASEAN regulationsQuyết định 2426/QĐ-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định Asean
698Other documents/Văn bản khác List of drug bioequivalence testing facilities (updated to May 7, 2021)Danh sách cơ sở thử tương đương sinh học thuốc (cập nhật đến ngày 07/5/2021)
697Decision/Quyết định2263/QD-BYTDecision 2263/QD-BYT dated May 7, 2021 promulgating the list of 01 in-vitro diagnostic medical equipment to determine RNA of SARS-COV-2 virus with a registration number.Quyết định 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký
696Decision/Quyết định2263/QD-BYTDecision 2263/QD-BYT dated May 7, 2021 promulgating the list of 01 in-vitro diagnostic medical equipment to determine RNA of SARS-COV-2 virus with a registration number.Quyết định 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký
695Official letter/Công văn272/TTMS-NVDOfficial Letter 272/TTMS-NVD dated May 6, 2021 regarding the information on original brand-name drugs to organize the first price negotiationCông văn 272/TTMS-NVD ngày 06 tháng 05 năm 2021 về việc thông tin các thuốc biệt dược gốc tổ chức đàm phán giá đợt 1
692Official letter/Công văn4679/QLD-CLOfficial Letter 4679/QLD-CL of April 29, 2021 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 15).Công văn số 4679/QLD-CL ngày 29 tháng 04 năm 2021 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (đợt 15)
691Circular/Thông tư04/2021/TT-BYTCircular 04/2021/TT-BYT dated April 29, 2021 payment instructions capitation costs of medical examination and treatment covered by health insuranceThông tư 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2021 hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
689Decision/Quyết định1966/QĐ-BYTDecision No. 1966/QD-BYT dated April 22, 2021 on promulgating guidelines for diagnosis and treatment of thrombocytopenia syndrome and thrombosis after covid-19 vaccinationQuyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin covid-19
688Decision/Quyết định226/QĐ-QLDDecision 226/QĐ-QLD dated April 20, 2021 promulgating the list of 112 imprted drugs granted circulation registration in Vietnam – Added issuance 105Quyết định 226/QĐ-QLD ngày 20 tháng 04 năm 2021 về việc ban hành danh mục 112 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam – đợt 105 bổ sung
687Decision/Quyết định1907/QĐ-BYTDecision 1907/QD-BYT dated April 19, 2021 on the publication of new administrative procedures issued/amended and supplemented in the field of cosmetics under the management functions of the Ministry of Health.Quyết định 1907/QĐ-BYT ngày 19 tháng 04 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế
686Decision/Quyết định1908/QD-BYTDecision 1908/QD-BYT dated April 19, 2021 on adjusting the distribution of Covid-19 vaccine – stage 2Quyết định 1908/QĐ-BYT ngày 19 tháng 04 năm 2021 về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2
685Decision/Quyết định1896/QD-BYTDecision 1896/QD-BYT dated April 16, 2021 on adjusting the distribution of Covid-19 vaccine – stage 2Quyết định 1896/QĐ-BYT ngày 16 tháng 04 năm 2021 về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2
684Decision/Quyết định1821/QD-BYTDecision 1821/QD-BYT dated April 7, 2021 on the distribution of Covid-19 vaccine – stage 2Quyết định 1821/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2
683Official letter/Công văn2794/QLD-ĐKOfficial letter No. 2794/QLD-DK dated 1 April 2021 on the online publication of medicinal ingredients such as excipients and capsule shells (To General Department of Customs – Ministry of Finance)Công văn số 2794/QLD-ĐK ngày 1 tháng 4 năm 2021 về việc công bố nguyên liệu làm thuốc là tá dược, vỏ nang trên hệ thống trực tuyến (gửi Tổng cục hải quan – Bộ tài chính)
682Official letter/Công văn2795/QLD-ĐKOfficial letter No. 2795/QLD-DK dated 1 April 2021 on the online publication of medicinal ingredients such as excipients and capsule shells (To applicant of drug, drug raw material)Công văn số 2795/QLD-ĐK ngày 1 tháng 4 năm 2021 về việc công bố nguyên liệu làm thuốc là tá dược, vỏ nang trên hệ thống trực tuyến (gửi các cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc)
681Other documents/Văn bản khác The list of drugs without circulation registration number granted import permits remains valid until March 31, 2021Danh mục các thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành được cấp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực đến ngày 31/3/2021
680Decree/Nghị định38/2021/NĐ-CPDecree 38/2021/ND-CP dated 29 March 2021 regulating the sanctioning of administrative violations in the field of culture and advertisingNghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
679Official letter/Công văn2691/QLD-ĐKOfficial Letter 2691/QLD-DK dated March 26, 2021 on the deployment of online software to correct information of marketitng authorization of drugs and medicinal ingredientsCông văn 2691/QLD-ĐK ngày 26 tháng 03 năm 2021 về việc triển khai phần mềm trực tuyến đính chính thông tin giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
678Other documents/Văn bản khácQT.KD.28.01The process of reviewing the application for import license of Covid-19 vaccines that does not have the marketing authorization, meets urgent needs for epidemic prevention and controlQuy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19 chưa có giấy đăng ký lưu hành đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh
677Other documents/Văn bản khácQT.KD.28.01The process of reviewing the application for import license of Covid-19 vaccines that does not have the marketing authorization, meets urgent needs for epidemic prevention and controlQuy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19 chưa có giấy đăng ký lưu hành đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh
676Decision/Quyết định1654/QĐ-BYTDecision 1654/QD-BYT dated March 23, 2021 on conditional approval of vaccines for urgent needs in the prevention and control of the Covid-19 epidemicQuyết định 1654/QĐ-BYT ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh covid-19
675Official letter/Công văn2511/QLD-KDOfficial Letter No. 2511/QLD-KD dated 22 March 2021 on increasing and diversifying supplies of Covid-19 vaccines (the second time)Công văn số 2511/QLD-KD ngày 22 tháng 03 năm 2021 về việc tăng cường, đa dạng hóa nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)
674Official letter/Công văn2367/QLD-MPOfficial Letter No. 2367/QLD-MP dated March 18, 2021 regarding the review of the use of some substances in cosmetic productsCông văn số 2367/QLD-MP ngày 18 tháng 03 năm 2021 về việc rà soát việc sử dụng của một số chất trong sản phẩm mỹ phẩm
673Decision/Quyết định376/QD-TTgDecision No. 376/QD-TTg dated May 17, 2021 on approving Development program for pharmaceuticals industry and domestically produced herbal ingredient until 2030 and vision to 2045Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
672Integrated document/Văn bản hợp nhất11/VBHN-BYTConsolidated Document 11/VBHN-BYT dated March 16, 2021 of Circular No. 32/2018/TT-BYT and Circular No. 29/2020/TT-BYT regulating the registration of circulation of drugs and medicinal ingredientsVăn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của thông tư số 32/2018/TT- BYT và thông tư số 29/2020/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc
671Integrated document/Văn bản hợp nhất07/VBHN-BYTConsolidated Document 07/VBHN-BYT dated March 16, 2021 of Circular No. 06/2011/TT-BYT and Circular No. 29/2020/TT-BYT regulating cosmetic managementVăn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của thông tư số 06/2011/TT- BYT và thông tư số 29/2020/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm
670Official letter/Công văn2194/QLD-CLOfficial Letter No. 2194/QLD-CL dated 15 March 2021 regarding quality control of Metformin DrugCông văn số 2194/QLD-CL ngày 15 tháng 03 năm 2021 về việc kiểm tra chất lượng thuốc Metformin
669Official letter/Công văn2183/QLD-CLOfficial Letter 2183/QLD-CL of March 15, 2021 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 14).Công văn số 2183/QLD-CL ngày 15 tháng 03 năm 2021 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (đợt 14)
668Decision/Quyết định101/QĐ-QLDDecision 101/QĐ-QLD dated March 09, 2021 promulgating the list of 07 biologicals granted registration for circulation in Vietnam – Added Issuance 40 (1st time)Quyết định 101/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
667Decision/Quyết định102/QĐ-QLDDecision 102/QĐ-QLD dated March 09, 2021 promulgating the list of 01 biologicals granted registration for circulation in Vietnam – Added Issuance 40 (1st time)Quyết định 102/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
666Decision/Quyết định103/QĐ-QLDDecision 103/QĐ-QLD dated March 09, 2021 promulgating the list of 01 biologicals extended registration for circulation in Vietnam – Added Issuance 40 (1st time)Quyết định 102/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
665Decision/Quyết định101/QĐ-QLDDecision 101/QD-QLD dated March 09, 2021 on the issuance of the list of 07 biologicals granted marketing authorization in Vietnam – Added issuance 40 (1st time)Quyết định 101/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
664Decision/Quyết định102/QĐ-QLDDecision 102/QD-QLD dated March 09, 2021 on the issuance of the list of 01 biologicals granted marketing authorization in Vietnam – Added issuance 40 (1st time)Quyết định 102/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
663Decision/Quyết định103/QĐ-QLDDecision 103/QD-QLD dated March 09, 2021 on the issuance of the list of 01 biologicals renewed marketing authorization in Vietnam – Added issuance 40 (1st time)Quyết định 103/QĐ-QLD ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 40 bổ sung (lần 01)
662Decision/Quyết định1473/QĐ-BYTDecision 1473/QD-BYT dated March 8, 2021 on the announcement of amended and supplemented administrative procedures in the pharmaceutical sector under the management functions of the Ministry of Health specified in Circular No. 29/2020/TT-BYT December 31, 2020 of Minister of HealthQuyết định 1473/QĐ-BYT ngày 08 tháng 03 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế quy định tại thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
661Decision/Quyết định1469/QD-BYTDecision 1469/QD-BYT dated March 6, 2021 on the distribution of Covid-19 vaccine – stage 1Quyết định 1469/QĐ-BYT ngày 06 tháng 03 năm 2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 1
660Decision/Quyết định1464/QĐ-BYTDecision 1464/QĐ-BYT dated March 5, 2021 guidelines for receiving, preserving, distributing and using covid-19 vaccinesQuyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng covid-19
659Decision/Quyết định1467/QD-BYTDecision 1467/QD-BYT dated March 5, 2021 on approving the Covid-19 vaccination plan for the period of 2021 – 2022Quyết định 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng covid-19 giai đoạn 2021 – 2022
658Other documents/Văn bản khác Guidance on the preparation of legal documents for registration of free sale of domestically manufactured medical equipmentHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ pháp lý đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế sản xuất trong nước
656Resolution/Nghị Quyết21/NQ-CPResolution No. 21/NQ-CP dated February 26, 2021 on purchase and use of Covid-19 vaccinesNghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
655Official letter/Công văn1120/BYT-YDCTThe official letter No. 1120/BYT-YDCT dated February 24, 2021 guiding the implementation of administrative procedures related to herbal products at Traditional Medicine and Pharmacy Administration and DAVCông văn số 1120/BYT-YDCT ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dược liệu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại cục quản lý y dược cổ truyền và cục quản lý dược.
654Official letter/Công văn1438/QLD-KDOfficial Letter 1438/QLD-KD dated 23 February 2021 regarding the implementation of Directive 06/CT-TTg dated 19/02/2021 (vaccine Covid-19)Công văn 1438/QLD-KD ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 (vaccine Covid-19)
653Official letter/Công văn1002/QLD-CLOfficial Letter 1002/QLD-CL of Feb 09, 2021 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 13).Công văn số 1002/QLD-CL ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (đợt 13)
652Official letter/Công văn939/BYT-TB-CTThe Official Letter No. 939/BYT-TB-CT dated February 9, 2021 on the registration of circulation of domestically manufactured medical equipment and imported products for only one purpose: disinfection of medical equipmentCông văn số 939/BYT-TB-CT ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế
651Decision/Quyết định1210/QĐ-BYTDecision 1210/QD-BYT dated February 09, 2021 approving plan for receipt, storage, distribution and use of covid-19 vaccines provided by COVAX FACILITY for 2021 – 2022 Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022 do COVAX FACILITY hỗ trợ
649Official letter/Công văn777/QLD-ĐKOfficial Letter No. 777/QLD-DK dated February 3, 2021 on the deployment of online tools to maintain the validity of registration numbers for circulation of drugs and medicinal ingredientsCông văn số 777/QLD-ĐK ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai công cụ trực tuyến duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
647Decision/Quyết định983/QĐ-BYTDecision 983/QD-BYT dated Feb. 01, 2021 on conditional approval of vaccines for urgent needs in the prevention and control of the Covid-19 epidemicQuyết định 983/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh covid-19
646Decision/Quyết định973/QĐ-BYTDecision 973/QD-BYT dated January 31, 2021 on conditional approval of vaccines for urgent needs in the prevention and control of the Covid-19 epidemicQuyết định 973/QĐ-BYT ngày 31 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh covid-19
645Official letter/Công văn297/QLD-CLOfficial Letter No. 297/QLD-CL dated 25 January 2021 regarding quality control of Metformin DrugCông văn số 297/QLD-CL ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc kiểm tra chất lượng thuốc Metformin
644Decision/Quyết định43/QĐ-QLDDecision No. 43/QD-QLD dated January 22, 2021 promulgating the list of 21 imported drugs granted circulation registration in Vietnam – Issuance 105, session 2Quyết định số 43/QĐ-QLD ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành danh mục 21 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN – Đợt 105 phiên 2
643Other documents/Văn bản khác Annexes of the ASEAN Cosmetic Treaty on substances used in cosmetics updated on 15.01.2021Phụ lục của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN về các chất sử dụng trong mỹ phẩm cập nhật ngày 15.01.2021
642Official letter/Công văn162/QLD-MPOfficial Letter No. 162/QLD-MP dated January 15, 2021 about updating regulations on substances used in cosmeticsCông văn số 162/QLD-MP ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm
640Official letter/Công văn110/QLD-KDOfficial Letter No. 110/QLD-KD dated 12 January 2021 regarding the notification of the list of wholesalers conducting the distribution of drugs and medicinal ingredientsCông văn số 110/QLD-KD ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc thông báo danh sách cơ sở bán buôn thực hiện việc phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
639Decision/Quyết định122/QD-BYTDecision No. 122/QD-BYT of January 11, 2021 on the issuance of national guidelines on pharmacovigilanceQuyết định số 122/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược
638Official letter/Công văn48/QLD-ĐKOfficial Letter No. 48/QLD-DK dated January 8, 2021 on proposing amendments to Circular No. 32/2018/TT-BYT and Circular No. 01/2018/TT-BYTCông văn số 48/QLD-ĐK ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 32/2018/TT-BYT và thông tư số 01/2018/TT-BYT
637Official letter/Công văn49/QLD-ĐKOfficial Letter No. 49/QLD-ĐK dated January 8, 2021 on the implementation of online public services regarding the Notification of drug information content/ advertising on the new systemCông văn số 49/QLD-ĐK ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về giấy xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên hệ thống mới
636Official letter/Công văn75/TCHQ-PCOfficial Letter No. 75/TCHQ-PC dated January 7, 2021 on answering questions and recommendations on customs proceduresCông văn số 75/TCHQ-PC ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan
635Official letter/Công văn34/BYT-QLDOfficial Letter No. 34/BYT-QLD dated January 5, 2021 regulating for the COA of drugs and medicinal ingredientsCông văn số 34/BYT-QLD ngày 05 tháng 01 năm 2021 quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
634Circular/Thông tư28/2020/TT-BYTCircular 28/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 providing the list of minimum equipment for commune health stationsThông tư 28/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã
632Circular/Thông tư27/2020/TT-BYTCircular 27/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 amending and supplementing Article 5 of Circular 05/2015/TT-BYT promulgating the list of traditional medicines, herbal medicines and traditional materials covered by the health insurance fundThông tư 27/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 5 thông tư 05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
631Circular/Thông tư29/2020/TT-BYTCircular 29/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on amending, supplementing and repealing a number of legal normative documents promulgated by the Health Minister; jointly promulgated with other ministriesThông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành
630Circular/Thông tư33/2020/TT-BYTCircular 33/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 list of medical devices subject to mandatory safety and technical inspectionThông tư 33/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật
629Official letter/Công văn7395/BYT-TB-CTOfficial Letter No. 7395/BYT-TB-CT dated December 31, 2020 regarding the application for circulated registration of medical equipmentCông văn số 7395/BYT-TB-CT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
627Decision/Quyết định664/QĐ-QLDDecision 664/QD-QLD December 31, 2020 promulgating the list of 131 imported drugs granted circulation registration in Vietnam – Issuance 105Quyết định 664/QĐ-QLD ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 131 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 105
626Official letter/Công văn7359/QLD-BYTOfficial Letter No. 7359/QLD-BYT dated December 30, 2020 on updating some information in Decisions on publication of the List of drugs with evidence of bioequivalenceCông văn số 7359/QLD-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
625Circular/Thông tư112/2020/TT-BTCCircular 112/2020/TT-BTC dated December 29, 2020 regulating the rates of a number of charges and fees to support and remove difficulties for production and business, ensuring social security to cope with epidemics covid-19Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19
624Official letter/Công văn1115/BYT-TB-CTThe official letter No. 1115/BYT-TB-CT dated February 24, 2021 on ensuring providing and updating of accurate information on prices of medical supplies, medical equipment and IVD for pandemic prevention of Covid-19Công văn số 1115/BYT-TB-CT ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19
623Official letter/Công văn18565/QLD-ĐKOfficial Letter No. 18565/QLD-DK dated December 23, 2020 on registration and importation of orders for drugs with combination of salbutamol and guaifenesinCông văn số 18565/QLD-ĐK ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc phối hợp salbutamol và guaifenesin
622Official letter/Công văn18563/QLD-ĐKOfficial Letter No. 18563/QLD-DK dated December 23, 2020 regarding the registration, import, production of drugs containing the active ingredient Diacerein with a content of over 50 mgCông văn số 18563/QLD-ĐK ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc đăng ký, nhập khẩu, sản xuất, các thuốc chứa hoạt chất Diacerein có hàm lượng trên 50 mg
621Official letter/Công văn18564/QLD-ĐKOfficial Letter 18564/QLD-DK dated December 23, 2020 on registration and import of drug orders containing fenspiridCông văn 18564/QLD-ĐK ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất fenspirid
620Decision/Quyết định651/QĐ-QLDDecision 651/QD-QLD dated December 21, 2020 on the issuance of the list of 02 vaccines with registration renewal in Vietnam – issuance 40Quyết định 651/QĐ-QLD ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 02 vắc xin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại việt nam – đợt 40
619Decision/Quyết định653/QĐ-QLDDecision 653/QD-QLD dated December 21, 2020 promulgating the list of 54 imported drugs granted circulation registration in Vietnam – third supplemented issuance 104Quyết định 653/QĐ-QLD ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam – đợt 104 bổ sung lần 3
618Other documents/Văn bản khácQT.ĐK.23.01Process of appraisal of application for drug information/drug advertisement of DAVQuy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc của Cục quản lý Dược
617Decision/Quyết định5284/QĐ-BYTDecision 5284/QD-BYT dated December 18, 2020 announced the additional list of original branded-name drugs issuance 20Quyết định 5284/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2020 công bố danh mục biệt dược gốc đợt 20 bổ sung
616Official letter/Công văn7085/BYT-QLDOfficial Letter No. 7085/BYT-QLD dated December 18, 2020 regarding the correction and adjustment of information in Decisions on publication of the list of original brand-name drugsCông văn số 7085/BYT-QLD ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc
615Official letter/Công văn18360/QLD-CLOfficial Letter 18360/QLD-CL of December 16, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 12).Công văn 18360/QLD-CL ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 12)
614Decision/Quyết định618/QĐ-QLDDecision 618/QD-QLD dated December 8, 2020 promulgating the list of 01 imported drug for treatment of HIV/AIDS to be extended for circulation registration in Vietnam – Issuance 105Quyết định 618/QĐ-QLD ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài điều trị HIV/AIDS được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 105
613Official letter/Công văn17879/QLD-ĐKOfficial Letter No. 17879/QLD-DK dated December 3, 2020 providing information regarding the safety of drugs containing MephenesinCông văn số 17879/QLD-ĐK ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Mephenesin
612Decision/Quyết định605/QĐ-QLDDecision 605/QD-QLD dated December 3, 2020 promulgating the list of 23 biologicals granted registration for circulation in Vietnam – Added Issuance 39 (1st time)Quyết định 605/QĐ-QLD ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 23 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 39 bổ sung (lần 01)
611Decision/Quyết định606/QĐ-QLDDecision 606/QD-QLD dated December 3, 2020 on the issuance of the list of 02 biologicals with registration renewal in Vietnam – Added issuance 39 (1st time)Quyết định 606/QĐ-QLD ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục 02 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 39 bổ sung (lần 01)
610Official letter/Công văn5888/BYT-TB-CTOfficial Letter 5888/BYT-TB-CT dated October 29, 2020 guiding the implementation of bidding for medical equipment according to Circular No. 14/2020/TT-BYTCông văn 5888/BYT-TB-CT ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
609Decision/Quyết định4490/QĐ-BYTDecision 4490/QD-BYT dated October 28, 2020 issue a plan to implement the Government’s Decree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 on sanctioning administrative violations in the health sector and other decrees on sanctioning violations related to the health sectorQuyết định 4490/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2020 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế
608Official letter/Công văn15966/QLD-CL
Official Letter 15966/QLD-CL of October 16, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 10).
Công văn 15966/QLD-CL ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 10)
606Decree/Nghị định117/2020/NĐ-CPDecree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 regulating on the sanctioning of administrative violations in the health sectorNghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
605Official letter/Công văn15336/QLD-CL
Official Letter 15336/QLD-CL of September 28, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 9).
Công văn 15336/QLD-CL ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 9)
604Official letter/Công văn5159/BYT-TB-CTOfficial Letter 5159/BYT-TB-CT dated September 28, 2020 regarding the public disclosure of medical equipment pricesCông văn 5159/BYT-TB-CT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện công khai giá trang thiết bị y tế
603Official letter/Công văn6068/TCHQ-GSQLOfficial Letter 6068/TCHQ-GSQL dated September 16, 2020 on strengthening inspection of imported drugs and drug raw materialsCông văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu
601Decision/Quyết định3986/QĐ-BYTDecision 3986/QĐ-BYT dated September 16, 2020 on promulation of “handbook for quarantine practices in areas with reported confirmed covid-19” Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành “sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch covid – 19”
600Decision/Quyết định3888/QD-BYTDecision 3888/QD-BYT dated September 8, 2020 on promugation of handbook “guidance on prevention and control of covid-19 in community in the new normal”Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành sổ tay “hướng dẫn phòng, chống dịch covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”
599Integrated document/Văn bản hợp nhất35/VBHN-BTCJoint Circular No. 35/VBHN-BTC dated September 7, 2020, Circular No. 279/2016/TT-BTC, Circular 117/2018/TT-BTC and Circular 75/2020/TT-BTC regulating the rates, the regime of collection, payment, management and use of fees in food safety and hygieneVăn bản hợp nhất số 35/VBHN-BTC ngày 7 tháng 9 năm 2020 thông tư số 279/2016/TT-BTC, thông tư 117/2018/TT-BTC  và thông tư 75/2020/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
598Integrated document/Văn bản hợp nhất11/VBHN-BYTConsolidated Document No. 11/VBHN-BYT dated October 6, 2020 consolidating Circulars 02/2018/TT-BYT and Circular 12/2020/TT-BYT on good pharmacy practicesVăn bản hợp nhất số 11/VBHN-BYT ngày 6 tháng 10 năm 2020 hợp nhất các thông tư số 02/2018/TT-BYT và thông tư 12/2020/TT-BYT về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
596Official letter/Công văn4454/BYT-TTrBOfficial Letter No. 4454/BYT-TTrB dated 21 August 2020 on strengthening health insurance specialized inspectionCông văn số 4454/BYT-TTrB ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc tăng cường thanh tra chuyên ngành bảo hiểm y tế
595Decision/Quyết định3659/QĐ-BYTDecision 3659/QĐ-BYT dated August 21, 2020 promulgating guidelines for covid-19 vaccine research, clinical trials, marketing authorization and useQuyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2020 ban hành hướng dẫn về nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng covid-19
592Official letter/Công văn13600/QLD-CL
Official Letter 13600/QLD-CL of August 18, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 8).
Công văn 13600/QLD-CL ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 8)
591Circular/Thông tư15/2020/TT-BYTCircular 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020 promulgating list of drugs procured through bidding, list of drugs procured through centralized bidding, list of drugs procured through price negotiationThông tư 15/2020/TT-BYT ngày ngày 10 tháng 8 năm 2020 ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
590Official letter/Công văn12346/QLD-CLThe official letter 12346/QLD-CL dated August 08, 2020 on roadmap for implementation of GMP regulations on excipients and capsulesCông văn 12346/QLD-CL ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc lộ trình thực hiện quy định GMP tá dược, vỏ nang.
588Decision/Quyết định2722/QĐ-BYTDecision 2722/QD-BYT dated June 29, 2020 announcing newly issued administrative procedures within the scope of management functions of the Ministry of HealthQuyết định 2722/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế
587Circular/Thông tư13/2020/TT-BYTCircular 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019  amending a number of articles of circular no. 35/2016/tt-byt dated september 28, 2016 by minister of health on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereofThông tư 13/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016/tt-byt ngày 28 tháng 9 năm 2016 của bộ trưởng bộ y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
586Circular/Thông tư12/2020/TT-BYTCircular 12/2020/TT-BYT dated June 22, 2020 amending circular no. 02/2018/TT-BYT dated january 22, 2018 of minister of health on good pharmacy practiceThông tư 12/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
585Circular/Thông tư8/2020/TT-BYTCircular 8/2020/TT-BYT dated May 27, 2020 amendments to the circular no. 04/2018/TT-BYT dated february 09, 2018 of the minister of health on good laboratory practiceThông tư 8/2020/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
584Circular/Thông tư9/2020/TT-BYTCircular 9/2020/TT-BYT dated June 10, 2020 amendments to the circular No. 03/2018/TT- BYT dated february 09, 2018 of the minister of health on good distribution practices for pharmaceutical products and pharmaceutical starting materialsThông tư 9/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
582Decision/Quyết định3248/QĐ-BYTDecision 3248/QD-BYT dated July 22, 2020 announcing abolished administrative procedures in the pharmaceutical sector under the management functions of the Ministry of HealthQuyết định 3248/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế
580Official letter/Công văn10364/QLD-CL
Official Letter 10364/QLD-CL of July 09, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (issuance 7).
Công văn 10364/QLD-CL ngày 9 tháng 7 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 7)
579Circular/Thông tư14/2020/TT-BYTCircular 14/2020/TT-BYT dated July 10, 2020 stipulating a number of contents in bidding for medical devices at public healthcare facilitiesThông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
573Official letter/Công văn9459/QLD-ĐKThe official letter 9459/QLD-ĐK dated 30th June, 2020 on informing the deployment of implementing online public service system of registration for circulation of drugs, drug materials.Công văn 9459/QLD-ĐK ngày 30 tháng 06 năm 2020 về việc thông báo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
572Other documents/Văn bản khác  Quy trình các thủ tục hành chính DAV
571Circular/Thông tư10/2020/TT-BYTCircular No. 10/2020/TT-BYT dated June 11, 2020 regulating on bioequivalence Studies of drugsThông tư 10/2020/TT-BYT ngày 11 tháng 6 năm 2020 quy định về thử tương đương sinh học của thuốc
569Decision/Quyết định1933/QĐ-BYTDecision No. 1933/QD-BYT dated April 29, 2020 approving the instructions for the release of vaccines and medical biologicals.Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt hướng dẫn xuất xưởng vắc xin và sinh phẩm y tế
568Circular/Thông tư11/2020/TT-BYTCircular 11/2020/TT-BYT dated June 19, 2020 promulgating the list of prohibited and restricted active ingredients in insecticidal and microbicidal preparations for household and medical useThông tư 11/2020/TT-BYT ngày 19 tháng 6 năm 2020 ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
567Official letter/Công văn7711/QLD-CLThe official letter 7711/QLD-CL dated June 12, 2020 about specify the test conditions for the Microbial limit test and Sterility testCông văn 7711/QLD-CL ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc ghi rõ điều kiện thử nghiệm của phép thử giới hạn nhiễm khuẩn và thử độ vô khuẩn
566Official letter/Công văn3218/BYT-QLDThe official letter 3218/BYT-QLD dated June 11, 2020 regarding the maintenance of validity of drug registration certificates as prescribed in Clause 2, Article 47 of Circular No. 32/2018/TT-BYTCông văn 3218/BYT-QLD ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định tại khoản 2 điều 47 thông tư số 32/2018/TT-BYT
565Official letter/Công văn7210/QLD-CL
Official Letter 7210/QLD-CL of June 3, 2020 on the announcement of GMP evaluation results of foreign manufacturers (version 6)
Công văn 7210/QLD-CL ngày 3 tháng 6 năm 2020 về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (đợt 6)
564Official letter/Công văn3013/BYT-TB-CTDocument No. 3013/BYT-TB-CT of June 01, 2020 on the grant of circulation registration numbers for domestic medical equipmentVăn bản số 3013/BYT-TB-CT ngày 01 tháng 06 năm 2020 về việc thực hiện cấp số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước
563Decision/Quyết định2057/QĐ-BYTDecision 2057/QD-BYT dated May 14, 2020 issuance of specialized document on “guidelines for mental health care during covid-19 epidemic”Quyết định 2057/QĐ-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch covid-19”
562Official letter/Công văn2560/BYT-TB-CTOfficial Letter 2560 / BYT-TB-CT dated 11 May 2020 list of biological products/in-vitro diagnostic medical equipment for Corona virus testing (SARS-CoV-2) which have been granted registration numbers, issued import licenseCông văn 2560/BYT-TB-CT ngày 11 tháng 5 năm 2020 danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu
559Official letter/Công văn2111/BYT-QLDOfficial Letter No. 2111/BYT-QLD of April 15, 2020 on correcting and adjusting information in decisions to announce the list of branded drugCông văn số 2111/BYT-QLD ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc
558Official letter/Công văn3517/QLD-CL The official letter 3517/QLD-CL dated April 09, 2020 announcement of manufacturers meet requirements of GMP EU, PICs standards – Version 72Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 72)
557Official letter/Công văn3518/QLD-CL The official letter 3518/QLD-CL dated April 09, 2020 announcement of manufacturers have not yet met requirements of GMP EU, PICs standards and request to supplement – Version 72Các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc  đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 72)
555BRANDED List of Branded Drug for TenderCập nhật Danh mục Biệt Dược gốc
554Official letter/Công văn3323/QLD-GTThe official Letter  3323/QLD-GT of April 7, 2020, informing the council’s opinions to dossiers announcing the list of original brand name drugs (Version 20)Công văn 3323/QLD-GT ngày 7 tháng 4 năm 2020 về việc thông báo ý kiến hội đồng đối với các hồ sơ công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 20)
553Decision/Quyết định1465/QĐ-BYT Decision 1465/QĐ-BYT dated March 30, 2020 list of branded drug granted issuance 20thQuyết định 1465/QĐ-BYT năm 2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành đợt 20
552Official letter/Công văn1742/BYT-QLDThe official letter 1742/BYT-QLD dated March 30, 2020 correction, revision information in Decisions issuing list of Branded drugsĐính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc
551Official letter/Công văn1743/BYT-QLDThe official letter 1743/BYT-QLD dated March 30, 2020 correction, revision information in Decisions issuing list of Branded drugsĐính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc
550Decision/Quyết định1444/QĐ-BYTDecision 1444/QĐ-BYT dated March 29, 2020 temporary guideline on choosing and using facemask in covid-19 pandemic’s preventionQuyết định 1444/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch covid-19
549Official letter/Công văn2767/QLD-CL The official letter 2767/QLD-CL dated March 23, 2020 Announcement of manufacturers meet requirements of GMP EU, PICs standards (Third  list according to Circular 15)Công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Theo thông tư 15-đợt 3)
547Official letter/Công văn1592/BYT-TB-CTThe official letter 1592/BYT-TB-CT dated March 23, 2020 manufacturing and importing medical equipment/in-vitro diagnostic products for diagnosis of Corona virus (SARS-CoV-2).Sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2).
546Official letter/Công văn1592/BYT-TB-CTOfficial letter No. 1592/BYT-TB-CT dated March 25, 2020 about manufacturing and importing medical equipment/in-vitro diagnostic products for diagnosis of Corona virus (SARS-CoV-2).)Công văn số 1592/BYT-TB-CT ngày 25 tháng 03 năm 2020 về việc sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chuẩn đoán in vitro chẩn đoán virus Corona (SARS-CoV-2)
544Integrated document/Văn bản hợp nhất01/VBHN-BYTConsolidated documents Decree 36/2016, Decree 169/2018, Decree 03/2020 by The Gorvenment on Medical Equipment Management dated March 16, 2020Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành (Văn bản hợp nhất nghị định 36/2016, nghị định 169/2018, nghị dịnh 03/2020 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế)
543Official letter/Công văn2782/QLD-KDThe official letter 2782/QLD-KD dated March 23, 2020 ensuring adequate supply of drugs treat acute respiratory infections COVID-19Công văn 2782/QLD-KD ngày 23 tháng 3 năm 2020 đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
542Official letter/Công văn2647/QLD-ĐKThe official letter 2647/QLD-ĐK dated March 23, 2020 correcting, revising information in Decisions issuing Circulation Cirtificates, Temprory Extension letterĐính chính thông tin trong Quyết định giấy ĐKLH, Công văn duy trì hiệu lực giấy ĐKLH
541Decision/Quyết định1282/QĐ-BYTDecision 1282/QD-BYT dated March 21, 2020 providing “provisional instructions for covid-19 testing”Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày ngày 21 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành “hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”
539Official letter/Công văn2503/QLD-KDOfficial letter No. 2503/QLD-KD dated March 17, 2020 on providing information on the list of drug suppliers for Covid-19 VaccinesCông văn số 2503/QLD-KD ngày 17/3/2020 về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19
538Official letter/Công văn2507/QLD-KDThe official letter 2507/QLD-KD dated March 17, 2020 ensuring adequate supply of drugs treat acute respiratory infections COVID-19Đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
537Official letter/Công văn2510/QLD-KDThe official letter 2510/QLD-KD dated March 17, 2020 report on the amount of inventory and the production and import of medicines to prevent and combat acute respiratory infections caused by COVID-19Báo cáo số lượng hàng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra
536Official letter/Công văn1512/TCHQ-PCThe official letter 1512/TCHQ-PC dated March 11, 2020 guidance on handling imported products violating labelling regulationsHướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
535Official letter/Công văn2345/QLD-CLThe official letter 2345/QLD-CL dated March 12, 2020 supplementing document for Dossier requesting announcement of list of Bioequivalent productBổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học
534Circular/Thông tư11/2020/TT-BTCCircular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereofThông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
533Decision/Quyết định774/QĐ-BYTThe Decision 774/QĐ-BYT dated March 04, 2020 issuing list of 02 invitro diagnostic bio-products for testing virus corona (SARS-CoV-2) granted registration numberQuyết định 774/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 02 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
532Official letter/Công văn1974/QLD-CL The official letter 1974/QLD-CL dated March 02, 2020 announcement of manufacturers meet requirements of GMP EU, PICs standards – Version 71Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 71)
531Official letter/Công văn1976/QLD-CL The official letter 1976/QLD-CL dated March 02, 2020 announcement of manufacturers have not yet met requirements of GMP EU, PICs standards and request to supplement – Version 71Các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc  đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 71)
530Official letter/Công văn1979/QLD-CL The official letter 1979/QLD-CL dated March 02, 2020 announcement of manufacturers meet requirements of GMP EU, PICs standards (Second list according to Circular 15)Công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Theo thông tư 15-đợt 2)
529Decision/Quyết định336/QĐ-BYTOn the pilot implementation of Level 4 online public services with respect to procedures for licensing import of drugs without circulation registration Certificates in VietnamQuyết định 336/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
528Decision/Quyết định380/QĐ-BYTPROMULGATING THE LIST OF 36 IN-VITRO diagnostic BIOLOGICALS  with circulation registration number in Vietnam – Version 03Quyết định 380/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 03 do Bộ Y tế ban hành
527Official letter/Công văn1727/QLD-ĐKCorrecting, revising information in Decisions issuing Circulation Cirtificates, Temprory Extension letterĐính chính thông tin trong Quyết định giấy ĐKLH, Công văn duy trì hiệu lực giấy ĐKLH
526Decision/Quyết định202/QĐ-SYTWithdraw the receipt of announcement of standards for application of type-A medical equipment and production for non-water-hand disinfecting preparationsThu hồi phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và sản xuất đối với chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước
525Official letter/Công văn1710/QLD-KDOfficial letter No. 1710/QLD-KD dated February 19, 2020 reporting on inventory quantity and production and import of drugs for prevention and control of acute respiratory infections caused by Covid-19.Công văn số 1710/QLD-KD ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.
523Official letter/Công văn1494/QLD-CL Announcement of manufacturers meet requirements of GMP EU, PICs standards (the first list according to Circular 15)Công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Theo thông tư 15-đợt 1)
522Official letter/Công văn1512/QLD-ĐKCorrection, revision information in Decisions issuing list of Branded drugs applying for BiddingĐính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc
521Circular/Thông tư03/2020/TT-BYTCircular No. 03/2020/TT-BYT dated January 22, 2020 on amendments to Circular No. 11/2018/TT-BYT on quality of pharmaceutical products and pharmaceutical starting materialsThông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
520Official letter/Công văn763/TCHQ-PCGuidance to handling with goods
With label violence 
Công văn ngày 11 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
519Decision/Quyết định155/QĐ-BYT Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
518Official letter/Công văn939/QLD-KDThe official letter 939/QLD-KD ensuring adequate supply of drugs to prevent and combat acute respiratory infections caused by nCOVCông văn số 939/QLD-KD đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra
517Official letter/Công văn862/QLD-KDOfficial Letter No. 862/QLD-KD dated January 31, 2020 on ensuring adequate supply of drugs for prevention and control of acute respiratory infections caused by nCOV.Công văn số 862/QLD-KD ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra.
510BABE List of BABE for tenderCập nhật Danh mục BA-BE
509Decision/Quyết định207/QĐ-BYT List of drugs with document approving bioequivalence – version 24Quyết định 207/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 24 do Bộ Y tế ban hành
508Decision/Quyết định322/BYT-QLD Updating information of Decisions on list of drugs with document approving bioequivalenceCập nhật một số thông tin tại các quyết định công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 
507Official letter/Công văn03/QLD-ĐKupdate information of registration
Dossier for drug, drug material that submitted
by hard copy to online system
Cập nhật thông tin hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy tại Cục quản lý Dược vào hệ thống trực tuyến
506Decree/Nghị định03/2020/NĐ-CPDecree No. 03/2020/ND-CP dated January 01, 2020 amending Article 68 of the Government’s Decree No. 36/2016/ND-CP on medical device management amended by the Government’s Decree No. 169/2018/ND-CPNghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
505Official letter/Công văn4241/TĐC-QLCLattn the question on handling goods with label violence Công văn ngày 27 tháng 12 của Bộ Khoa Học công nghệ trả lời vướng mắc trong xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
504Official letter/Công văn7550/BYT-TB-CTdeploying Public services level 04 of advertisement of medical devicesTriển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính về quảng cáo TTBYT
503Official letter/Công văn21307/QLD-KDReporting on production, export, import of drug according to provision in Article 47 and Clause 21 Article 91, Decree 54/2017/NĐ-CPBáo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo quy định tại Điều 47 và khoản 21 điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
501Official letter/Công văn7685/TCHQ-GSQLDeclaring product number on imported medical devicesKhai mã sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu (chấp nhận giải trình sự khác nhau giữa tên sản phẩm, nhưng có cùng mã sản phẩm trên GPNK khi thông quan)
500Other documents/Văn bản khác List of PICS, ICH AuthoritiesDanh sách cơ quan quản lý dược các nước là thành viên PIC/s và ICH
499Other documents/Văn bản khác List of SRA AuthoritiesDanh sách cơ quan quản lý Dược các nước thuộc danh sách SRA
497Official letter/Công văn19677/QLD-ĐKupdate information on the online portal of DAV of extension registration dossier of MA of drug/drug raw material have submitted by hard copy.Cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy vào hệ thống trực tuyến
495List of Branded PI List of Branded PI verion 1Danh mục tờ hướng dẫn sử dụng các Biệt Dược gốc (Đợt 1)
494Decision/Quyết định5252/QĐ-BYT Quyết định 5252/QĐ-BYT ngày 05 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế
493Decision/Quyết định5074/QD-BYT Quyết định 5074/QĐ-BYT năm 2019 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
492Official letter/Công văn18438/QLD-CL Tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc chứa hoạt chất Alphachymotrypsin, men vi sinh (probiotic) không đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu hành trên thị trường
491Official letter/Công văn16813/QLD-CL Phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép
490Official letter/Công văn16814/QLD-CLRecall drug with API Ranitidine containing NDMA impurities over limit allowedThu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép
489Official letter/Công văn16324/QLD-KD Triển khai thí điểm công cụ xây dựng dữ liệu quốc gia về GCN Đủ điều kiện KDD và CCHN (lần 2)
488Decision/Quyết định4043/QĐ-BYT Quyết định 4043/QĐ-BYT năm 2019 đính chính về nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung
487Circular/Thông tư26/2019/TT-BYTCircular No. 26/2019/TT-BYT dated August 30, 2019 on list of orphan drugsThông tư 26/2019/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
486Circular/Thông tư24/2019/TT-BYTCircular 24/2019/TT-BYT dated August 30, 2019 regulations on the management and use of food additivesThông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
485Circular/Thông tư25/2019/TT-BYTCircular 25/2019/TT-BYT on Traceability of food-related products under management of Ministry of HealthThông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
483Decision/Quyết định3657/QĐ-BYTPROMULGATING THE LIST OF 100 MEDICINES THAT HAVE HIGH MEDICAL AND ECONOMIC VALUES FOR CONCENTRATION OF DEVELOPMENT IN THE 2020-2030 PERIODQuyết định 3657/QĐ-BYT năm 2019 về Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
482Official letter/Công văn13873/QLD-ĐKDeploying online tool for announcement of medicinal materialsTriển khai công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc trực tuyến
481Official letter/Công văn4658/BYT-TB-CTGuiding on procedure for importing Medical devicesHướng dẫn thủ tục nhập khẩu Trang thiết bị y tế
479Official letter/Công văn13431/QLD-MPudpate regulation on substance used in cosmeticscập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm
478Integrated document/Văn bản hợp nhất06/VBHN-BNNPTNTJoint Circular 13 and 18 guiding on veterinary drug managementVăn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Văn bản hợp nhất thông tư 13 thông tư 18 quy định về quản lý thuốc thú y)
477Circular/Thông tư18/2019/TT-BYTCircular 18/2019/TT-BYT dated July 17, 2019 guiding on Good Manufacturing Practices (GMP) in the production and trading of health supplementsThông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
476Circular/Thông tư15/2019/TT-BYTCircular No. 15/2019/TT-BYT dated July 11, 2019 providing guidance on bidding for supply of drugs for public health facilities
Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
475Circular/Thông tư12/2019/TT-BYTCircular No. 12/2019/TT-BYT dated June 28, 2019 on annulment of certain legislative documents in health sector promulgated or co-promulgated by the Minister of HealthThông tư 12/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
474Official letter/Công văn3664/BYT-TB-CTImplementing registration Medical Device Classification B, C, DThực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.
473Circular/Thông tư05/2019/TT-BKHCN
Circular No. 05/2019/TT-BKHCN dated June 26 2019 providing details of Decree 43/2017/ND-CP on good labels
Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành
472Official letter/Công văn12575/QLD-GTDeploying declaration of domestic drug price provision on Decree 155Triển khai xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước tại NĐ 155
471Official letter/Công văn9220/QLD-ĐKnotification of developing an online tool for maintaining the validity of visa number as per Circular No.32/2018/TT-BYTThông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại thông tư số 32
469Circular/Thông tư08/2019-TT-BYT Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
468Official letter/Công văn7959/QLD-KD guiding on periodic report vaccines have expired registration numbers but are still in non—expiry date and are circulating in the marketBáo cáo định kỳ vắc xin đã hết hiệu lực số đăng ký nhưng còn hạn dùng và đang lưu hành trên thị trường
467Official letter/Công văn7735/QLD-KDcustom border gate for importing vaccinesQuy định về cửa khẩu nhập khẩu vắc xin
466Official letter/Công văn7787/QLD-CL guiding on recall and destruction vaccinesHướng dẫn việc thu hồi và tiêu hủy vắc xin
464Decision/Quyết định1899/QĐ-BYT on the announcement of the list of conditions for business investment and the list of specialized products and goods under the state management of the Ministry of HealthQuyết định 1899/QĐ-BYT năm 2019 công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
462Official letter/Công văn229/YDCT-QLHN Hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
460Official letter/Công văn5853/QLD-CL about quality control of drug raw material sartan groupvề việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm sartan
459Official letter/Công văn1234/TB-ATTP guiding on supplementation GMP on registration, announcement dossier of health protection food Hướng dẫn bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu GMP trong SX, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm TPBVSK
458Official letter/Công văn5320/QLD-ĐKInforming deployment of online tool which suggested correcting the information in the decision to issue registration certification for circulation of drugs and drug raw materialsThông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
457Integrated document/Văn bản hợp nhất10/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành (Văn bản hợp nhất nghị định 91/2016 và nghị định 155/2018)
456Integrated document/Văn bản hợp nhất08/VBHN-BYTRegulate the manufacturing and trading condition in the field covered by the Ministry of HealthVăn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (Văn bản hợp nhất nghị định 67/2016 và nghị định 155/2018)
455Integrated document/Văn bản hợp nhất09/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành (Văn bản hợp nhất Nghị định 15/2018 và nghị định 155/2018)
454Decision/Quyết định1181/QĐ-BYT Quyết định 1181/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
453Circular/Thông tư05/2019/TT-BYT Circular No. 05/2021/TT-BYT dated May 5, 2021 on regulating implementation of practices of democracy in activities of public medical establishmentsThông tư 05/2019/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
452Circular/Thông tư03/2019/TT-BYT Thông tư 03/2019/TT-BYT về Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
451Official letter/Công văn3583/QLD-GTDeploying online service level 4 on declaration and re-declaration of drug pricesTriển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc
448Official letter/Công văn2396/QLD-ĐKRequirements of origin of drug formulas for generic drugYêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc Generics
447Official letter/Công văn1968/QLD-ĐKInforming the deployment of a tool to search for circulation registration certification (Marketing Authorization) of drug/drug raw materials on the website of the Drug Administration of Vietnamthông báo triển khai công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên website của Cục quản lý Dược
446Integrated document/Văn bản hợp nhất03/VBHN-BYTJoint Decree of Decree 36 and Decree 169 on Medical Equipment ManagementVăn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
445Decision/Quyết định37/QD-QLDAbout withdrawing registration numbers of drug containing Cefterol circulating in VietnamVề việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Cefterol lưu hành tại Việt Nam
444Official letter/Công văn885/QLD-ĐKregistration and import orders of drugs containing Sulfaguanidin; Drugs containing single-ingredient Ephedrine oral administration and drugs containing the active substance Nitroglycerin oral administrationđăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống
443Official letter/Công văn888/QLD-ĐKRegistration, import Orders of drug containing paracetamol modified releaseđăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi
442Official letter/Công văn889/QLD-ĐKUpdate pharmcological information of drug containing Diacerein Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Diacerein
440Official letter/Công văn757/QLD-ĐKUpdate Package insert of drug containing Phospholipid soy beanCập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng của thuốc chứa Phospholipid đậu nành
438Decision/Quyết định73/QĐ-BYTabout imroving implementation plan of Decree 169/2018/NĐ-CP on amending, revising some articles of Decree 36 about medical equipment management Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 36 về quản lý trang thiết bị y tế
437Official letter/Công văn14/BYT-TB-CTAbout deploying Decree 169/2018/NĐ-CP dated December 31, 2018 on Medical Equipment Managementtriển khai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của chính phủ
436Official letter/Công văn15/BYT-TB-CTAbout deploying Decree 169/2018/NĐ-CP dated December 31, 2018 on Medical Equipment Managementtriển khai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của chính phủ
435Official letter/Công văn16/BYT-TB-CTAbout deploying Decree 169/2018/NĐ-CP dated December 31, 2018 on Medical Equipment Managementtriển khai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của chính phủ
434Other documents/Văn bản khác Price DeclarationCập nhật Kê khai giá
433Decree/Nghị định169/2018/NĐ-CPDecree No. 169/2018/ND-CP dated December 31, 2018 amendments to Decree No. 36/2016/ND-CP on medical device managementNghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
432Decision/Quyết định7867/QĐ-BYTAnnouncing newly promulgated / amended, supplemented / replaced administrative procedures in the pharmaceutical sector under the management of the Ministry of HealthCông bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
431Official letter/Công văn20426/QLD-TtraProvisional guidance on the implementation of interconnection of data of drug retail establishmentsHướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu liên thông cơ sở bán lẻ thuốc
430Decision/Quyết định7868/QĐ-BYTDefining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of HealthQuyết định 7868/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế
429Decision/Quyết định7866/QĐ-BYTAnnouncing newly promulgated / amended and supplemented administrative procedures in the cosmetics sector under the management of the Ministry of HealthCông bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
428Decision/Quyết định7757/QĐ-BYTDeclaration of List of Procedures in-valid until December 31, 2018Quyết định 7757/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2018
427Circular/Thông tư37/2018/TT-BYT Circular 37/2018/TT-BYT dated November 30, 2018 regulating on the maximum price for medical examination and treatment services not covered by the Health Insurance Fund in the state medical examination and treatment facilities and guiding the application of prices and payment of examination and treatment expenses in some cases.Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
426Circular/Thông tư39/2018/TT-BYT Circular 39/2018/TT-BYT dated November 30, 2018 regulating on unifying prices of medical examination and treatment services for health insurance among hospitals nationwide and guide the application of prices and payment of medical examination and treatment expenses in some cases.Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
425Decision/Quyết định48/2018/QĐ-TTgDecision 48/2018/QĐ-TTg dated November 29, 2018 rejected Decision No. 54/2014/QĐ-TTG of September 19, 2014 on the import tax exemption for imported components for manufacturing and assembling medical equipment for requirements priority study, creativeQuyết định 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
424Circular/Thông tư117/2018/TT-BTCCircular 117/2018/TT-BTC dated November 28, 2018 revising, amending some articles of Circular 279 on the rates, the regime of collection, remittance, management and use of charges in food safety and hygiene work Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
423Official letter/Công văn777/QĐ-QLDpromulgating the “data connection standard for information technology application interconnection drug retail software” version 1.0về việc ban hành “chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0
422Circular/Thông tư36/2018/TT-BYT Circular 36/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 regulating on Good Storage PracticesThông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
421Circular/Thông tư35/2018/TT-BYT Circular 35/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 regulating on Good Manufacturing PracticesThông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
420Circular/Thông tư34/2018/TT-BYT Circular 34/2018/TT-BYT dated November 16, 2018 regulating and details a number of articles of Decree 104/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016 by Government regulating on vaccination activitiesThông tư 34/2018/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
419Circular/Thông tư18/2018/TT-BNNPTNTCircular No. 18/2018/TT-BNNPTNT dated November 15, 2018 on amending and repealing Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT on veterinary drug managementThông tư 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
418Circular/Thông tư43/2018/TT-BCT Circular 43/2018/TT-BCT dated November 15, 2018 regulating on food safety management under the responsibility of the Ministry of Industry and TradeThông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
417Circular/Thông tư32/2018/TT-BYTCircular No. 32/2018/TT-BYT dated November 12, 2018 marketing authorization of drugs and medicinal ingredientsThông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
416Decree/Nghị định155/2018/NĐ-CP Decree 155/2018/NĐ-CP dated November 12, 2018 amending and supplementing a number of provisions relating to the conditions for business investment under the state management section of the Ministry of HealthSửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế
415Circular/Thông tư30/2018/TT-BYT Circular 30/2018/TT-BYT dated October 30, 2018 issuing list, rates and conditions for payment of pharmaco-chemical medicines, biologicals, radioactive drugs and markers eligible for health insurance participants.Thông tư 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
414Circular/Thông tư31/2018/TT-BYT Circular 31/2018/TT-BYT dated October 30, 2018 regulating the implementation of patient assistance programs for drugs sponsored by pharmaceutical business establishments to medical service establishment for the treatment of patientsThông tư 31/2018/TT-BYT quy định về thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
413Circular/Thông tư29/2018/TT-BYT Circular 29/2018/TT-BYT dated October 29, 2018 guiding Drug Clinical trial
Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
412Circular/Thông tư27/2018/TT-BYT Circular 27/2018/TT-BYT dated October 26, 2018 guiding on implementation of health insurance and examination, treatment related to HIV/AIDSThông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
411Official letter/Công văn6264/BYT-VPB6Update list of administrative procedures in field of Medical equipment and constructioncập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế
410Official letter/Công văn6269/BYT-VPB6Update list of administrative procedures in field of Food Supplementcập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
409Official letter/Công văn6265/BYT-VPB6Update list of administrative procedures in field of Cosmeticcập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm.
408Decree/Nghị định146/2018/NĐ-CP Decree 146/2018/NĐ-CP dated October 17, 2018 about detailing and guiding on measures for the implementation of a number of articles of health insurance LawNghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
407Circular/Thông tư23/2018/TT-BYT Circular 23/2018/TT-BYT dated September 14, 2018 about recall and handing of foods without safety covered by The Ministry of HealthThông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
406Circular/Thông tư21/2018/TT-BYT Circular 21/2018/TT-BYT dated September 12, 2018 about guiding on registration for circulation of traditional medicine and pharmaceutical herbal ingredient.Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
405Circular/Thông tư22/2018/TT-BYT Circular 22/2018/TT-BYT dated September 12, 2018 about promulgating list of functional foods for children under 6 years old is subject to the price declarationThông tư 22/2018/TT-BYT quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
404Decree/Nghị định115/2018/NĐ-CP Decree No. 115/2018/ND-CP dated September 04, 2018 on penalties for administrative violations against regulations on food safetyNghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
403Circular/Thông tư19/2018/TT-BYTCircular No. 19/2018/TT-BYT dated August 30, 2018 introducing list of essential medicinesThông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
402Circular/Thông tư18/2018/TT-BYT Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
401Official letter/Công văn540/QĐ-QLDThe Decision 540/QĐ-QLD dated August 20, 2018 about issuing “Standardized output data software applied information technology connection interconnected drug retail establishments” version 1.0Về việc ban hành “chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” Phiên bản 1.0
399Official letter/Công văn4196/BYT-TB-CTThe official letter 4196/BYT-TB-CT dated July 23, 2018 about implementation of extension the validity of import license of Medical devicesThực hiện điều chỉnh hiệu lực giấy phép Nhập khẩu trang thiết bị y tế
398Official letter/Công văn12952/QLD-KDThe official letter 12952/QLD-KD dated July 06, 2018 about adding ranges of special control drug on Certificate of Trading EligibilityBổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
391Circular/Thông tư14/2018/TT-BYT Circular No. 14/2018/TT-BYT dated May 15, 2018 promulgating the nomenclature of medical equipment whose HS codes have been assigned in the Vietnam’s nomenclature of exports and importsThông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
390Circular/Thông tư13/2018/TT-BYT Circular No. 13/2018/TT-BYT dated May 15, 2018 quality of herbal ingredidents and traditional drugsThông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
389Circular/Thông tư11/2018/TT-BYT 
Circular No. 11/2018/TT-BYT dated May 4, 2018 on Drug/Drug Ingredient Quality
Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
386Circular/Thông tư09/2018/TT-BYTCircular No. 09/2018/TT-BYT dated April 27, 2018 promulgating the List of Insecticidal and Germicidal Chemicals and Preparations for household and medical use which are under the state management of the Ministry of Health and whose HS codes can be indentified according to Vietnam’s Nomenclature of Exports and ImportsThông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
380Circular/Thông tư07/2018/TT-BYT 
Circular No. 07/2018/TT-BYT dated April 12, 2018 on guidelines on pharmacy business of the Law on Pharmacy and the Decree 54/2017/ND-CP
Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành
379Official letter/Công văn6151/QLD-ĐK Nguyên liệu làm thuốc công bố được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu (cách ghi tên nguyên liệu, thay đổi thông tin liên quan đến thuốc thành phẩm)
378Circular/Thông tư06/2018/TT-BYT Circular No. 06/2018/TT-BYT dated April 06, 2018 promulating the nomenclature of imported and exported drugs and medicinal ingredients for human use and cosmetics whose HS codes have been assigned in the Vietnam’s nomenclature of exports and importsThông tư 06/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
377Decision/Quyết định2318/QĐ-BYT 
Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
376Circular/Thông tư05/2018/TT-BYT Circular No. 05/2018/TT-BYT dated April 05,2018 promulgating the Nomenclature of foods, food additives, food processing aids, and food implements, packaging and containers whose HS codes have been assigned in the Vietnam’s Nomenclature of exports and importsThông tư 05/2018/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
375Circular/Thông tư05/2018/TT-BCT Circular No. 05/2018/TT-BCT dated April 3, 2018 on origin of goodsThông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
370Circular/Thông tư04/2018/TT-BYT Circular No. 04/2018/TT-BYT dated February 09, 2018 on Good Laboratory PracticeThông tư 04/2018/TT-BYT về quy định Thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ Y tế ban hành
369Circular/Thông tư03/2018/TT-BYT Circular No. 03/2018/TT-BYT dated February 09, 2018 Good Distribution Practices for pharmaceutical products and pharmaceutical starting materialsThông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
367Circular/Thông tư02/2018/TT-BYT Circular No. 02/2018/TT-BYT dated January 22, 2018 on Good Pharmacy PracticesThông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
366Circular/Thông tư01/2018/TT-BYT Circular No. 01/2018/TT-BYT dated January 18, 2018 on labeling and package inserts of drugs and medicinal ingredientsThông tư 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
363Circular/Thông tư50/2017/TT-BYT 
Thông tư 50/2017/TT-BYT về sửa đổi quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Circular No. 50/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 amending and supplementing regulations on reimbursement of costs of covered medical services
362Circular/Thông tư56/2017/TT-BYT Circular No. 56/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 guidelines for some articles on health of the Law on social insurance and the Law on occupational safety and hygieneThông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
355Decision/Quyết định3105/QĐ-BHXH  Quyết định 3105/QĐ-BHXH năm 2017 về Quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
354Circular/Thông tư46/2017/TT-BYT Circular No. 46/2017/TT-BYT dated December 15, 2017 guidelines 36/2016/ND-CP on management of medical equipment
Thông tư 46/2017/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
350Decision/Quyết định5358/QĐ-BYT Quyết định 5358/QĐ-BYT năm 2017 về Dược điển Việt Nam V do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
348Circular/Thông tư43/2017/TT-BYT  Thông tư 43/2017/TT-BYT về quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
344Circular/Thông tư42/2017/TT-BYT  
Thông tư 42/2017/TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
342Circular/Thông tư114/2017/TT-BTC Thông tư 114/2017/TT-BTC về sửa đổi Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
334Circular/Thông tư30/2017/TT-BYTCircular No. 30/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on elaborating to Decree No. 146/2018/ND-CP on elaborating to Law on Health InsuranceThông tư 30/2017/TT-BYT về hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
330Decision/Quyết định62/QD-K2DT Decision No. 62/QD-K2DT dated June 02, 2017 promulgating guideline on recording, management and reporting of afverse events and serious adverse events in clinical trials in VietnamQuyết định 62/QĐ-K2ĐT năm 2017 Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành
329Official letter/Công văn6922/QLD-ĐK Updates pharmacological information for drugs containing Testosteronecập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Testosteron
328Circular/Thông tư20/2017/TT-BYT Circular No. 20/2017/TT-BYT dated May 10, 2017, elaborating some Articles on controlled drugs and medicinal ingredients of the Law on Pharmacy and the Government’s Decree No. 54/2017/ND-CPThông tư 20/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
326Circular/Thông tư07/2017/TT-BYT 
Circular No. 07/2017/TT-BYT dated May 03, 2017, promulgation of List of OTC drugs
Thông tư 07/2017/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
325Circular/Thông tư06/2017/TT-BYT Circular No. 06/2017/TT-BYT dated May 03, 2017, promulgating List of Toxic Drugs and Toxic Medicinal IngredientsThông tư 06/2017/TT-BYT Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
324Official letter/Công văn5748/QLD-ĐKUpdating pharmacology information of fluoroquinolone antibacterial drugscập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa kháng sinh nhóm fluoroquinolon
323Official letter/Công văn5749/QLD-ĐKupdating Package insert of non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDS) và không phải aspirin
322Official letter/Công văn5750/QLD-ĐKupdate the pharmacology information of Hydroxyzine-containing drugsCập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất hydroxyzin
321Official letter/Công văn5751/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Warfarin
320Decree/Nghị định43/2017/NĐ-CP Decree No. 43/2017/ND-CP dated April 14th, 2017, on good labelsNghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
318Official letter/Công văn4533/QLD-ĐK  Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp Domperidone với Ranitidin
317Official letter/Công văn4040/QLD-TTProvide the safety information of Levonorgestrel-containing emergency contraceptives, Direct acting antiviral drugs (DAA) for the treatment of hepatitis C, Warfarin-containing drugscung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel, thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DAA) điều trị viêm gan siêu vi C, thuốc chứa warfarin
311Decision/Quyết định7115/QĐ-BYT  Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 về Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
309Circular/Thông tư277/2016/TT-BTC Circular No. 277/2016/TT-BTC dated November 14, 2016, on amounts, collection, payment, management and use of fees in the fields of pharmacy and cosmeticsThông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
308Circular/Thông tư278/2016/TT-BTCCircular No. 278/2016/TT-BTC dated November 14, 2016, providing for fees in medical sector, and the collection, transfer, management and use thereofThông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
307Circular/Thông tư279/2016/TT-BTC Circular No. 279/2016/TT-BTC dated November 14, 2016, providing for fees for food safety and hygiene affairs and the collection, transfer, management and use thereofThông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
306Resolution/Nghị Quyết99/NQ-CP  Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2016 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic do Chính phủ ban hành
305Circular/Thông tư39/2016/TT-BYT Circular No. 39/2016/TT-BYT dated October 28, 2016, classification of medical devicesThông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
304Official letter/Công văn19197/QLD-ĐK  Rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi danh mục nguyên liệu đã được công bố
303Decision/Quyết định5539/QĐ-BYT  Quyết định 5539/QĐ-BYT năm 2016 về Dược thư Quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ 2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
302Official letter/Công văn18274/QLD-ĐK  Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp Domperidone và chất ức chế bơm Proton
301Official letter/Công văn18275/QLD-ĐK  Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp Trypsin và Bromelain
300Official letter/Công văn18276/QLD-ĐK  Đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa Fusafungin
298Official letter/Công văn17702/QLD-ĐK  cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa acid zoledronic
297Official letter/Công văn16315/QLD-KD  Nhập khẩu nguyên liệu salbutamol làm thuốc
296Official letter/Công văn16342/QLD-KD  Nhập khẩu nguyên liệu salbutamol
295Decision/Quyết định4554/QĐ-BYT Quyết định 4554/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
294Decision/Quyết định4288/QĐ-BYT  Quyết định 4288/QĐ-BYT năm 2016 về tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
292Official letter/Công văn12973/QLD-ĐK  cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa codein
291Official letter/Công văn12597/QLD-TT  cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel
286Decision/Quyết định2660/QĐ-BYT  Quyết định 2660/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
285Decision/Quyết định2659/QĐ-BYT  
Quyết định 2659/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
284Circular/Thông tư13/2016/TT-BNNPTNTCircular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated June 02, 2016, on veterinary drug managementThông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
283Circular/Thông tư10/2016/TT-BNNPTNT
Circular No. 10/2016/TT-BNNPTNT dated June 1, 2016, promulgating list of veterinary drugs permitted to be marketed and banned from use in Vietnam, and announcement of HS codes of imported veterinary drugs permitted to be marketed in Vietnam

Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
282Decree/Nghị định36/2016/NĐ-CPDecree No. 36/2016/ND-CP dated May 15th, 2016, on medical equipment managementNghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
275Decision/Quyết định1348/QĐ-BYT Quyết định 1348/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
274Law/Luật105/2016/QH13Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacyLuật Dược 2016
273Decision/Quyết định1231/QĐ-BYT Quyết định 1231/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT về Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
266Other documents/Văn bản khác  Danh mục hoạt chất ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới, đăng ký lại hoặc yêu cầu phải có hồ sơ lâm sàng (tính đến 23/2/2016)
264Decree/Nghị định09/2016/NĐ-CPDecree No. 09/2016/ND-CP dated January 28, 2016, providing for fortification of food with micronutrientsNghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
261Circular/Thông tư02/2016/TT-BYT Circular No. 02/2016/TT-BYT dated January 12th, 2016, addition to Article 9 of the Circular No. 14/2012/TT-BYT on principles and criteria for “good manufacturing practice for pharmaceutical packaging” and guidelines for implementationThông tư 02/2016/TT-BYT bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
259Official letter/Công văn22982/QLD-TT Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa Methotrexate, thuốc NSAID không phải Aspirin
257Circular/Thông tư46/2015/TT-BYTCircular No. 46/2015/TT-BYT dated December 01, 2015, on introduction of National Technical Regulation on Food Flavoring – Vanilla Flavouring SubstancesThông tư 46/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm – các chất tạo hương Vani do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
256Circular/Thông tư47/2015/TT-BYTCircular No. 47/2015/TT-BYT dated December 01st 2015, on the national technical regulation on food processing aids – solventsThông tư 47/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm – Dung môi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
255Circular/Thông tư48/2015/TT-BYT
Circular No. 48/2015/TT-BYT dated December 01, 2015, regulations on food safety inspection in food production and trading under the administration of the Ministry of Health

Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
253Circular/Thông tư44/2015/TT-BYT Circular No. 44/2015/TT-BYT dated November 30, 2015, compilation of “list of added micronutrients in foods”Thông tư 44/2015/TT-BYT về danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
248Circular/Thông tư35/2015/TT-BYTCircular No. 35/2015/TT-BYT dated October 28, 2015 promulgating National technical regulation on the safety and hygiene for glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers and packaging in direct contact with food
Thông tư 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
246Decision/Quyết định3970/QĐ-BYT Quyết định 3970/QĐ-BYT năm 2015 Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10) tập 1 và tập 2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
243Decision/Quyết định442/QĐ-QLD 
Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
242Official letter/Công văn14167/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa docetaxel 
233Official letter/Công văn10107/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Valproat
231Circular/Thông tư13/2015/TT-BYT  Thông tư 13/2015/TT-BYT sửa đổi Khoản 2 điều 21 Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
228Official letter/Công văn9234/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon 
227Official letter/Công văn8762/QLD-TT Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa Hydrochloroquine, Chloroquine, thuốc chứa Topiramate
226Official letter/Công văn8185/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc olmesartan medoxomil
224Decision/Quyết định1738/QĐ-BYT Quyết định 1738/QĐ-BYT năm 2015 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành
220Official letter/Công văn5543/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein
219Official letter/Công văn5131/QLD-CL Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym
217Official letter/Công văn5078/QLD-ĐK  Ngừng nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất Tetrazepam
215Circular/Thông tư26/2015/TT-BTCCircular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015, guidelines for value-added tax and tax administration in Decree No. 12/2015/ND-CP on guidelines for the Law on amendments to Laws, Decrees on taxations, and amendments to Circular No. 39/2014/TT-BTC on invoices for goods sale and service provision
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
214Decision/Quyết định101/QĐ-QLD Quyết định 101/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký của thuốc chứa hoạt chất Gatifloxacin ra khỏi Danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
213Official letter/Công văn1209/QLD-CL Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym
212Official letter/Công văn1297/QLD-TTStop using and withdrawal of pure form-drugs containing artemisinin or containing derivatives of artemisinin.việc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin
202Official letter/Công văn18671/QLD-ĐK Sử dụng Misoprostol phối hợp với mifepriston để chấm dứt thai kỳ
201Official letter/Công văn18672/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Calcitonin dạng tiêm
199Official letter/Công văn16734/QLD-ĐK Thống nhất cách ghi tên hoạt chất thuốc Cerebrolisin
198Official letter/Công văn16751/QLD-ĐK Đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống
197Official letter/Công văn16752/QLD-ĐK Đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Metoclopramid
194Circular/Thông tư30/2014/TT-BYTCircular No. 30/2014/TT-BYT dated August 28, 2014 on humanitarian healthcareThông tư 30/2014/TT-BYT về khám, chữa bệnh nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
189Integrated document/Văn bản hợp nhất09/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
185Circular/Thông tư83/2014/TT-BTCCircular No. 83/2014/TT-BTC dated June 26, 2014, guiding the application of value-added tax according to Vietnam’s list of imports
Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
184Decree/Nghị định63/2014/ND-CPDecree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014, detailing the implementation of several provisions of Law on Bidding regarding the selection of contractorsNghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
183Official letter/Công văn11039/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với dịch truyền Hydroxyethyl starch (HES)
182Law/Luật46/2014/QH13Law No. 46/2014/QH13 dated June 13, 2014, amendments to the Law on Health insuranceLuật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
181Official letter/Công văn9049/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinyl estradiol
179Official letter/Công văn3048/BYT-TB-CTTemporarily guiding extension the validity of registration numbers & deadline for submitting renewal registration dossiers of in-vitro diagnostic biologicals
Hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại sinh phẩm chẩn đoán invitro
164Circular/Thông tư08/2014/TT-BYTCircular No. 08/2014/TT-BYT dated February 26, 2014, providing for activities supporting clinical trial research in VietnamThông tư 08/2014/TT-BYT quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
156Circular/Thông tư10/2013/TT-BVHTTDLCircular No. 10/2013/TT-BVHTTDL of December 06, 2013, detailing and guiding implementation of Law on advertising and Decree No. 181/2013/ND-CP implementation of Law on advertisingThông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
154Official letter/Công văn19799/QLD-ĐK Về việc xác định tên khoa học đối với dược liệu Biển súc của thuốc lưu hành
150Decree/Nghị định181/2013/NĐ-CPDecree No. 181/2013/ND-CP of November 14, 2013, on elaboration of some articles of the law on advertisingNghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo
134Circular/Thông tư23/2013/TT-BYTCircular No. 23/2013/TT-BYT of August 13, 2013, guidance on drug processing activitiesThông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
127Decision/Quyết định1545/QĐ-BYTDecision No. 1545/QD-BYT of May 08, 2013, on amending and supplementing the Decision No. 2962/QD-BYT dated August 22, 2012 of the Ministry of Health, on promulagting temporary regulation on documents need supply in order to announce lists of original proprietary medicines, medicines used for treatment similar with original proprietary medicines,Quyết định 1545/QĐ-BYT năm 2013 sửa đổi quy định tạm thời về tài liệu cần cung cấp để công bố danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học kèm theo Quyết định 2962/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
126Decision/Quyết định1387/2013/QD-BYT Quyết định 1387/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2013
121Circular/Thông tư06/2013/TT-BYTCircular No. 06/2013/TT-BYT of February 08, 2013, providing guidance on the experiment in drug price management by maximum wholesale surplus in a cycle, applicable to the drugs covered by the state budget and health insurance
Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với thuốc do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
120Directive/Chỉ thị01/CT-BYT Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2013 tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
111Official letter/Công văn6586/BYT-K2ĐTGuiding report, recognition SAE in clinical trialsHướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong thử nghiệm lâm sàng
102Decision/Quyết định219/QĐ-QLD Quyết định 219/QĐ-QLD năm 2012 rút số đăng ký của thuốc do phản ứng có hại do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành. Rút tất cả các thuốc có chứa hoạt chất Buflomedil ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại VN do phản ứng có hại
99Decision/Quyết định2962/QĐ-BYTDecision No. 2962/QD-BYT of August 22, 2012, on promulagting temporary regulation on documents need supply in order to announce lists of original proprietary medicines, medicines used for treatment similar with original proprietary medicines, medicines with documents proving bioequivalenceQuyết định 2962/QĐ-BYT năm 2012 về Quy định tạm thời tài liệu cần cung cấp để công bố danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
96Law/Luật16/2012/QH13Law No. 16/2012/QH13 of June 21, 2012, On advertisingLuật Quảng cáo 2012
62Official letter/Công văn1479/QLD-TT Thông tin về 59 loại thuốc trong danh mục cần quản lý đặc biệt của cơ quan quản lý dược phẩm Pháp
50Circular/Thông tư08/2010/TT-BYTCircular No. 08/2010/TT-BYT of April 26, 2010, guiding report of bioavailability/bioequivalence study data when registering drugsThông tư 08/2010/TT-BYT hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành
48Circular/Thông tư05/2010/TT-BYTCircular No. 05/2010/TT-BYT of March 01, 2010, guiding the keeping of confidentiality of trial data in medicine registrationThông tư 05/2010/TT-BYT hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành
23Decision/Quyết định36/2006/QĐ-BYTDecision No. 36/2006/QD-BYT dated November 14th, 2006, on promulgation of “the regulation on clinical trials for medical equipment”Quyết định 36/2006/QĐ-BYT về thử lâm sàng trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8Decree/Nghị định58/2003/NĐ-CPDecree No. 58/2003/ND-CP of May 29, 2003, prescribing the control of the import, export and transit through Vietnams territory of narcotics, pre-substances, addictive drugs and psychotropic medicinesNghị định 58/2003/NĐ-CP quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).