Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

1486
Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ
Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ
5/5 - (2 bình chọn)

Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 563/MT-HC ngày 15/06/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường
  2. Địa chỉ trụ sở: Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  3. Điện thoại: +84 437 892 397
  4. Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất
1 Chlopyrifos
2 Alpha – Cypermethrin
3 Cypermethrin
4 Deltamethrin
5 Lambda – cyhalothrin
6 Permethrin
7 Beta – cyfluthrin

Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Phân-tích-và-chuyển-giao-công-nghệ-MT

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!