Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

1345
Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ
Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ
Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm
5 (100%) 2 votes

Trung tâm phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 563/MT-HC ngày 15/06/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường
  2. Địa chỉ trụ sở: Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  3. Điện thoại: +84 437 892 397
  4. Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất
1 Chlopyrifos
2 Alpha – Cypermethrin
3 Cypermethrin
4 Deltamethrin
5 Lambda – cyhalothrin
6 Permethrin
7 Beta – cyfluthrin

Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Phân-tích-và-chuyển-giao-công-nghệ-MT

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM