TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM- Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

1825
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
5/5 - (1 bình chọn)

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP Hồ Chí Minh – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành theo công văn số 339/MT-HC ngày 19/04/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh
  2. Địa chỉ trụ sở: số 02 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Điện thoại: (08) 38295087
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Aldrin 20 Fenitrothion
2 BHC, Lindane 21 Malathion
3 Chlordance 22 Novaluron
4 DDT 23 Pirimiphos-methyl
5 Dichlovos 24 Pyriproxyfen
6 Dieldrin 25 Temephos
7 Heptachlor 26 Trichlofon
8 Hexachlorobenzene 27 Dimethyl phthalate
9 Isobenzan 28 Diethyl toluamid
10 Isodrin 29 Alpha-cypermethrin
11 Methmidophos 30 Belzyl benzoate
12 Methyl Parathion 31 Beta-cypermethrin
13 Mirex 32 Bifenthrin
14 Monocrotophos 33 Bioresmethrin
15 Naphthalene 34 Chlorpyrifos Methyl
16 Parathion Ethyl 35 Cyfluthrin
17 Phosphamidon 36 Cypermethrin
18 Strobane 37 Cyphenothrin
19 Bromchlophos 38 d-Allethrin

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Dịch-vụ-phân-tích-thí-nghiệm-TP-HCM

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!