TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM- Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

1430
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM- Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm
5 (100%) 1 vote

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP Hồ Chí Minh – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành theo công văn số 339/MT-HC ngày 19/04/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh
  2. Địa chỉ trụ sở: số 02 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Điện thoại: (08) 38295087
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Aldrin 20 Fenitrothion
2 BHC, Lindane 21 Malathion
3 Chlordance 22 Novaluron
4 DDT 23 Pirimiphos-methyl
5 Dichlovos 24 Pyriproxyfen
6 Dieldrin 25 Temephos
7 Heptachlor 26 Trichlofon
8 Hexachlorobenzene 27 Dimethyl phthalate
9 Isobenzan 28 Diethyl toluamid
10 Isodrin 29 Alpha-cypermethrin
11 Methmidophos 30 Belzyl benzoate
12 Methyl Parathion 31 Beta-cypermethrin
13 Mirex 32 Bifenthrin
14 Monocrotophos 33 Bioresmethrin
15 Naphthalene 34 Chlorpyrifos Methyl
16 Parathion Ethyl 35 Cyfluthrin
17 Phosphamidon 36 Cypermethrin
18 Strobane 37 Cyphenothrin
19 Bromchlophos 38 d-Allethrin

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Dịch-vụ-phân-tích-thí-nghiệm-TP-HCM

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm