Tài liệu giới thiệu hoạt động biên soạn hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược

403
hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược
hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược
Tài liệu giới thiệu hoạt động biên soạn hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược
5 (100%) 1 vote

Tài liệu giới thiệu hoạt động biên soạn hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược

Nội dung tài liệu:

  • Giới thiệu sự cần thiết của hoạt động cảnh giác dược.
  • Lý do biên soạn hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược.
  • Tiến độ thực hiện việc biên soạn
  • Giới thiệu nội dung dự thảo hướng dẫn quốc gia cảnh giác dược.

Tài liệu giới thiệu hoạt động biên soạn hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Gioi thieu hoat dong bien soan pharmacovigilance

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here