Tổng hợp kết quả trúng thầu đến ngày 19/09/2018

961
Tổng hợp kết quả trúng thầu đến ngày 19/09/2018
Tổng hợp kết quả trúng thầu đến ngày 19/09/2018
Rate this post

Tổng hợp kết quả trúng thầu đến ngày 19/09/2018 theo báo cáo của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Việc phân chia các mặt hàng thuốc theo báo cáo của các đơn vị thành các nhóm thuốc theo quy định tại Điều 5 (Phân chia gói thầu, nhóm thuốc) của Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
– Ghi chú:
+ ĐTTTQG: Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia
+ BVTW: Bệnh viện, Viện có giường bệnh, Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
+ SYT: Sở Y tế;
+ BVT: Bệnh viện tuyến tỉnh;
+ BVH: Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế;
+ BVN: Bệnh viện ngành trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông;
+ BVTN: Bệnh viện tư nhân.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Tổng hợp KQTT năm 2017 – 2018 của các đơn vị báo cáo đến ngày 19.09.2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM