Tổng hợp kê khai giá thuốc hết ngày 16/3/2018

2337
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật ngày 16.3.2018
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật ngày 16.3.2018
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp kê khai giá thuốc hết ngày 16/3/2018

Danh sách bao gồm:

– Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu

– Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu

– Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước

– Tổng hợp kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của SYT các tỉnh.

Danh sách được công bố trên cổng thông tin điện tử Cục quản lý Dược dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật ngày 16.3.2018

DOWNLOAD CÁC BẢN CẬP NHẬT TẠI ĐÂY

1632018_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_16.03.2018 1632018_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_16.03.2018

Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_16.03.2018

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_16.03.2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!