Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

807
Thông tư 25/2018/TT-BYT
Thông tư 25/2018/TT-BYT
Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
5 (100%) 3 votes

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 11 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

25_2018_TT_BYT_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM