Thông báo 192/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về ứng dụng CNTT

687
Thông báo 192/TB-VPCP năm 2018
Thông báo 192/TB-VPCP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 192/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI MẠNG CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Y tế về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội, lãnh đạo một số Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, Tập đoàn Viễn thông quân đội và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

  1. Việc thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc là giải pháp quan trọng, cần thiết nhằm triển khai các chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý thuốc tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Với việc kết nối này, các cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc, kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý thuốc…

Việc kết nối các cơ sở cung ứng sẽ làm thay đổi căn bản cách thức quản lý, kiểm soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế, đòi hỏi có quyết tâm cao của ngành y tế và chính quyền các địa phương. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận và sự ủng hộ của các cơ sở y tế, cơ sở cung ứng thuốc và của nhân dân trong thực hiện giải pháp này.

  1. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc triển khai trước tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hưng Yên, rút kinh nghiệm, nêu ra các yêu cầu quản lý chuyên môn để Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thiện về kỹ thuật trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, tập huấn (bằng văn bản, video…) bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân liên quan đều được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về thực hiện kết nối, không để bất cứ cơ sở nào không kết nối do không được tập huấn, hướng dẫn; đồng thời nghiên cứu, sớm có quy định về hình thức, biện pháp xử lý các trường hợp cơ sở không tham gia kết nối; lưu ý có giải pháp phù hợp đối với các đối tượng là quầy thuốc, tủ thuốc ở vùng nông thôn không có máy tính kết nối mạng, kết nối bằng điện thoại di động thay cho máy vi tính…

Giao Bộ Y tế tổ chức triển khai trên toàn quốc việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc vào đầu tháng 7 năm 2018. Phấn đấu trong năm 2018, hoàn thành việc kết nối đối với các nhà thuốc và trạm y tế xã; trong năm 2019 hoàn thành đối với các quầy thuốc, tủ thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc còn lại trên phạm vi cả nước.

  1. Bộ Y tế khẩn trương rà soát các thông tư về vấn đề quản lý, sử dụng thuốc, khắc phục tình trạng mua bán thuốc, dùng thuốc không theo đơn, lạm dụng kháng sinh, quy định các loại thuốc bắt buộc phải kê đơn và có lộ trình thực hiện về kê đơn đối với các loại thuốc khác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Thông tấn xã Việt Nam;
-Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX(3) Q.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 Thông báo 192/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc…

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 192_TB_VPCP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!