Tài liệu học cách phân loại trang thiết bị y tế

2503
Tài liệu học phân loại trang thiết bị y tế
Tài liệu học phân loại trang thiết bị y tế
5/5 - (4 bình chọn)

Tài liệu học phân loại trang thiết bị y tế

Nội dung tài liệu:

Bài 1: Đại cương về giải phẫu và sinh lý người

 • Giới thiệu cấu trúc cơ thể người.
 • Khái niệm lỗ tự nhiên, nhân tạo trên cơ thể người.
 • Giải phẫu, sinh lý hệ tuần hoàn
 • Giải phẫu, sinh lý hệ thần kinh

Bài 2: Tổng quan về quản lý và phân loại trang thiết bị y tế

 • Định nghĩa trang thiết bị y tế và các khái niệm về TTBYT chẩn đoán In vitro và phụ kiện
 • Các nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế.
 • Nguyên tắc và tổ chức thực hiện việc phân loại TTBYT, các mô hình hệ thống phân loại trên thế giới và việc thừa nhận kết quả phân loại TTBYT.
 • Điều kiện và các quy định về hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện phân loại TTBYT
 • Những nội dung chính, cơ bản và những điểm mới quy định của nghị định 36

Bài 3: Phân loại trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro

 • Cơ sở pháp lý và mục đích phân loại TTBYT
 • Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế
 • Trang thiết bị y tế không xâm nhập
 • Trang thiết bị y tế xâm nhập
 • Trang thiết bị y tế chủ động
 • Trang thiết bị y tế dùng cho mục đích riêng

Bài 4: Phân loại Trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro

 • Tổng quan về trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro
 • Một số lưu ý khi phân loại TTBYT chẩn đoán In vitro
 • Bảy quy tắc phân loại TTBYT chẩn đoán In vitro
 • Ví dụ áp dụng các quy tắc để phân loại trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro

Bài 5: Phân nhóm đăng ký số lưu hành trang thiết bị y tế

 • Giới thiệu chung
 • Nguyên tắc phân nhóm
 • Các loại nhóm chủng loại TTBYT
 • Một số cụm đăng ký số lưu hành TTBYT đặc trưng

Bài 6: Phân loại trang thiết bị y tế bằng phần mềm

 • Mục đích xây dựng
 • Mô tả chức năng phần mềm
 • Chức năng phân loại

Tài liệu học phân loại trang thiết bị y tế

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=7424]TAI LIEU HOC PHAN LOAI TTBYT[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!