Tài liệu ACTD đầy đủ dùng cho đăng ký thuốc

3871
Tài liệu ACTD đầy đủ
Tài liệu ACTD đầy đủ
Tài liệu ACTD đầy đủ dùng cho đăng ký thuốc
5 (100%) 2 votes

Tài liệu ACTD đầy đủ

Nội dung:

  • Bảng chú giải thuật ngữ sử dụng trong ACTD và ACTR
  • Bố cục hồ sơ kỹ thuật chung Asean (ACTD)
  • Hồ sơ hành chính
  • Hồ sơ chất lượng
  • Hồ sơ tiền lâm sàng
  • Hồ sơ lâm sàng

Tài liệu ACTD đầy đủ

DOWNLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

GIAI THICH THUAT NGU GIAI THICH THUAT NGU HO SO CHAT LUONG HO SO CHAT LUONG HO SO HANH CHINH HO SO HANH CHINH LAM SANG LAM SANG LAM SANG-DANH MUC LAM SANG-DANH MUC TIEN LAM SANG TIEN LAM SANG TIEN LAM SANG-DANH MUC KIEM TRA TIEN LAM SANG-DANH MUC

[/sociallocker]

Tài liệu khác tại đây