xử lý hồ sơ cấp gia hạn giấy ĐKLH Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Xử lý hồ sơ cấp gia hạn giấy ĐKLH

Tag: xử lý hồ sơ cấp gia hạn giấy ĐKLH

Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phức  Số: 12448QLD-Ttra V/v xử lý hồ sơ...