vướng mắc đấu thầu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Vướng mắc đấu thầu

Tag: vướng mắc đấu thầu

Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo...

Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu...

Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ...