Home Tags Tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc

Tag: tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại...

0
Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược...

0
Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y...
0868.552.633