tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc

Tag: tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại...

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược...

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ BỘ Y...