Home Tags Thuốc chứa Citicolin

Tag: Thuốc chứa Citicolin

Công văn 6964/QLD-ĐK năm 2018 đăng ký, nhập khẩu đơn hàng...

0
BỘ Y TẾCỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 6964/QLD-ĐKV/v đăng ký, nhập...

Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5791/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...

Công văn 18583/QLD-ĐK Cập nhật thông tin thuốc chứa Citicolin

0
  BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC —-— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 18583/QLD-ĐK V/v...
0868.552.633