Home Tags Thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Tag: thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10808/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...

Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10374/QLD-MP V/v thu hồi mỹ...
0868.552.633