Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

799
Công văn 10374/QLD-MP
Công văn 10374/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10374/QLD-MP
V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt
(Đ/ch: S 107/9 Miếu Bình Đông, Khu ph 16, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)
– Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt
(Đ/chỉ: 60/18, tổ 28, khu ph 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số  ngày 09/5/2018 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và hồ sơ liên quan,

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt sản xuất tại địa chỉ: 60/18, tổ 28, khu phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

  1. Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này.

– Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/6/2018.

  1. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi nhánh Công ty theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan.

– Giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Thanh tra Bộ Y tế (Để ph/hợp);
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

10374_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!