Home Tags Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ

Tag: Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ

Văn bản 186/KCB-NV năm 2018 thực hiện thông tư số 51/2017/TT-BYT

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 186/KCB-NV V/v thực hiện...

Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí...

0
BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ Hướng...

Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ (Dự...

0
Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ (Dự thảo) BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
0868.552.633