Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ

Tag: Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ

Văn bản 186/KCB-NV năm 2018 thực hiện thông tư số 51/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 186/KCB-NV V/v thực hiện...

Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ Hướng...

Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ (Dự...

Thông tư Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ (Dự thảo) BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...