thanh toán khám chữa bệnh Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh toán khám chữa bệnh

Tag: thanh toán khám chữa bệnh

Thông tư 48/2017/TT-BYT quy định trích chuyển dữ liệu điện tử...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 48/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT

Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ...