Home Tags Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Tag: tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Văn bản 188/KCB-NV năm 2018 tăng cường công tác phòng chống...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 188/KCB-NV V/v Tăng cường...

CÔNG VĂN SỐ 124/KCB-QLCL TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH...

 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số:124/KCB-QLCL     ...
0868.552.633