Home Tags Tài liệu ACTD

Tag: tài liệu ACTD

Công văn 21508/QLD-ĐK về việc hướng dẫn áp dụng bộ hồ...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21508/QLD-ĐK V/v Hướng dẫn áp...

Tài liệu ACTR đầy đủ dùng cho đăng ký thuốc

0
Tài liệu ACTR đầy đủ dùng cho đăng ký thuốc Nội dung các hướng dẫn kỹ thuật của Asean Hướng dẫn thẩm định quy trình...

Tài liệu ACTD đầy đủ dùng cho đăng ký thuốc

0
Tài liệu ACTD đầy đủ Nội dung: Bảng chú giải thuật ngữ sử dụng trong ACTD và ACTR Bố cục hồ sơ kỹ thuật chung...
0868.552.633