Home Tags Sốt xuất huyết dengue

Tag: sốt xuất huyết dengue

Quyết định 5083/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn kỹ thuật...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5083/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm...

Công văn 789/KCB-NV tăng cường công tác điều trị sốt xuất...

0
Công văn 789/KCB-NV tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633