Home Tags Ngừng sản xuất

Tag: ngừng sản xuất

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull...

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...