Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj

1768
Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất, không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj
Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất, không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15160/QLD-ĐK
V/v ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc vào Việt Nam
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

Kính gửi:

  • Các Sở Y tế ;
  • Các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ

Ngày 11/09/2017, Cục Quản lý Dược nhận được văn thư đề ngày 04/01/2017 của Công ty Kyongbo Pharmaceuticals Co. Ltd. đứng tên đăng ký và sản xuất đối với thuốc Kbceftafull Inj. (hoạt chất Cefmetazol 1g), SĐK: VN- 7986-09 (Cục Quản lý Dược đã đồng ý gia hạn hiệu lực số đăng ký trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký tại công văn số 11044/QLD-ĐK ngày 31/07/2017) về việc thông báo không còn tiếp tục sản xuất và cung cấp thuốc Kbceftafull Inj. (hoạt chất Cefmetazol 1g), SĐK: VN-7986-09 vào thị trường Việt Nam.

Để bảo đảm tránh thiếu thuốc cho nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược thông báo đến các Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh biết và chủ động trong việc cung ứng thuốc điều trị.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15160_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!