Kbceftafull Inj Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kbceftafull Inj

Tag: Kbceftafull Inj

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull...

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...