hướng dẫn điều trị Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hướng dẫn điều trị

Tag: hướng dẫn điều trị

Quyết định 4790/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4790/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm...

Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc

Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc DÙNG CHO BÁC SĨ VÀ DƯỢC SĨ TUYẾN CƠ SỞ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI – 2004 Chỉ...