hoạt chất còn bảo hộ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hoạt chất còn bảo hộ

Tag: hoạt chất còn bảo hộ

Danh sách các hoạt chất còn bảo hộ sáng chế tại...

Danh sách các hoạt chất còn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam. Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế...

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí...

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...