Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

165
Công văn 7799/QLD-ĐK
Công văn 7799/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 7799/QLD-ĐK
V/v Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Các chuyên gia thuộc Nhóm pháp chế thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc – thuốc trong nước, thuốc nước ngoài.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;
Căn cứ các văn bằng độc quyền sáng chế số 10873, 6574 do Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và công nghệ cấp, Công văn đề ngày 23/12/2015 và ngày 15/2/2016 của Văn phòng đại diện Công ty Bayer (South East Asia) Pte., Ltd. tại Việt Nam và Công văn số 2238/2015/TGVN ngày 28/12/2015 của Công ty Luật TNHH T&G,
Cục Quản lý Dược thông báo như sau:
1. Văn bằng bảo hộ số 10873
1.1. Chủ sở hữu: Bayer Healthcare LLC (US).
1.2. Tên sáng chế: Hợp chất Omega-Carboxyaryl diphenyl ure được thế băng Flo, dược phẩm và tổ hợp chứa chúng.
1.3. Mô tả sảng chế: Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I), các muối của nó, các tiền dược chất của nó, các sản phẩm chuyến hóa của nó, các dược phẩm chứa họp chất này và việc sử dụng hợp chất và dược phẩm này để điêu trị các bệnh do raf, VEGFR, PDGFR, p38 và flt-3 gây ra.
1.4. Hiệu lực văn bằng: đến 22.7.2024.
2. Văn bằng bảo hộ số 6574
2.1. Chủ sở hữu: Les Laboratoires Servier (FR).
2.2. Tên sáng chế: Muối Perindopril và dược phẩm chứa muối này.
2.3. Mô tả sáng chế: Sáng chế đề cập đến Muối Perindopril và dược phẩm chứa muối này. Sáng chế được áp dụng trong lĩnh vực sản xuât thuốc.
2.4. Hiệu lực văn bằng: đến 17.02.2023.
Chi tiết về phạm vi bảo hộ các sáng chế nói trên, đề nghị tham khảo trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: http://www.noip.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các chuyên gia biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VIỆT HÙNG (ĐÃ KÝ).

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

7799_QLD_DK_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!